Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Tiêu đề Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
07/03/2017 Công văn số 110/KCN-ĐT ngày 21/02/2017 về việc kéo dài thời hạn thuê đất của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phát tại KCN Song Khê - Nội Hoàng
07/03/2017 Công văn số 106/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Etech Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 105/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang))
07/03/2017 Công văn số 104/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Haem Vina)
07/03/2017 Công văn số 103/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Italisa Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 102/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MyungBo Vina)
07/03/2017 Công văn số 101/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology Bắc Giang)
07/03/2017 Công văn số 100/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV Sj Tech Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 99/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Sung Gwang)
07/03/2017 Công văn số 98/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV Thương mại Việt Hàn Bắc Giang)
07/03/2017 Công văn số 97/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Wintek Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 96/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang))
07/03/2017 Công văn số 92/KCN-ĐT ngày 15/02/2017 V/v thực hiện nghiêm các quy định liên quan đế đầu tư, phòng cháy và chữa cháy, môi trường trong các KCN
07/03/2017 Công văn số 87/KCN-ĐT ngày 13/02/2017 vv xác nhận thay đổi thông tin hộ chiếu của nhà đầu tư (Công ty TNHH Fine Land Apprel Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 85/KCN-QHMT ngày 13/02/2017 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân)
07/03/2017 Công văn số 79/KCN-LĐ ngày 09/02/2017 V/v cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang))
07/03/2017 Công văn số 67/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Kim Tường)
07/03/2017 Công văn số 66/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Smart shirts Garments Manufacturing Bắc Giang)
07/03/2017 Công văn số 65/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Chulwoo Vina)
07/03/2017 Công văn số 64/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Birz Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 63/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV Moa Eng)
07/03/2017 Công văn số 56/KCN-QHMT ngày20/01/2017 V/v tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH Wonjin Vina)
07/03/2017 Công văn số 53/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 53/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 51/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Shin Sung Vina)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17371234
  • Trong ngày:2173
  • Trong tuần:2173
  • Trong tháng:2173
  • Trong năm:17371234