Chỉ đạo điều hành

Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
Công văn số 106/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Etech Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 105/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang)) 07/03/2017
Công văn số 104/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Haem Vina) 07/03/2017
Công văn số 103/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Italisa Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 102/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MyungBo Vina) 07/03/2017
Công văn số 101/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology Bắc Giang) 07/03/2017
Công văn số 100/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV Sj Tech Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 99/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Sung Gwang) 07/03/2017
Công văn số 98/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV Thương mại Việt Hàn Bắc Giang) 07/03/2017
Công văn số 97/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Wintek Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 96/KCN-LĐ ngày 17/02/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang)) 07/03/2017
Công văn số 92/KCN-ĐT ngày 15/02/2017 V/v thực hiện nghiêm các quy định liên quan đế đầu tư, phòng cháy và chữa cháy, môi trường trong các KCN 07/03/2017
Công văn số 87/KCN-ĐT ngày 13/02/2017 vv xác nhận thay đổi thông tin hộ chiếu của nhà đầu tư (Công ty TNHH Fine Land Apprel Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 85/KCN-QHMT ngày 13/02/2017 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân) 07/03/2017
Công văn số 79/KCN-LĐ ngày 09/02/2017 V/v cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang)) 07/03/2017
Công văn số 67/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Kim Tường) 07/03/2017
Công văn số 66/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Smart shirts Garments Manufacturing Bắc Giang) 07/03/2017
Công văn số 65/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Chulwoo Vina) 07/03/2017
Công văn số 64/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Birz Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 63/KCN-LĐ ngày 24/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV Moa Eng) 07/03/2017
Công văn số 56/KCN-QHMT ngày20/01/2017 V/v tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH Wonjin Vina) 07/03/2017
Công văn số 53/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 53/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 V/v thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 51/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Shin Sung Vina) 07/03/2017
Công văn số 50/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Glass Tech Vina) 07/03/2017

Trang

Ảnh bản vẽ

Videos
Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17101346
  • Trong ngày:7121
  • Trong tuần:44051
  • Trong tháng:2916780
  • Trong năm:17101346