Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
22/10/2018 923/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet)

22/10/2018 922/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV Moa Eng)

22/10/2018 921/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử QC Solar (Việt Nam))

22/10/2018 920/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Nichirin Việt Nam)

22/10/2018 919/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hi-Lim Technology)

22/10/2018 918/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Checkpoint)

22/10/2018 917/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Tigris Hà Nội)

22/10/2018 916/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH  YJE Vina)

22/10/2018 915/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử HD Vina)

22/10/2018 914/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

Công văn số 914/KCN-LĐ ngày 04/10/2018 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH công nghệ vật liệu mới Deming)

22/10/2018 906/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 10 1, 2018 Ban Quản lý các KCN

 Công văn số 906/KCN-LĐ ngày tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của Công ty TNHH Si Flex

22/10/2018 898/KCN-TNMT Thứ hai, Tháng 10 1, 2018 Ban Quản lý các KCN

Công văn số 898/KCN-TNMT ngày 01/10/2018 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Công ty TNHH Fuhua)

11/07/2018 638/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 7 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng hoàn thành trên đất (Công ty TNHH Duramoto Việt Nam)

11/07/2018 637/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 7 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH Youngjin Vina)

11/07/2018 636/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 7 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH Duramoto Việt Nam)

11/07/2018 632/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Myungbo Vina)

11/07/2018 631/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

Vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH ILsung Electric Vina)

11/07/2018 630/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

Vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Chulwoo Vina)

11/07/2018 629/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

Vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Printing And Packaging Huari Việt Nam)

11/07/2018 628/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

Vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Rongxin (Việt Nam))

11/07/2018 627/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

Vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Youngjin Vina)

11/07/2018 626/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Abrasives Việt nam)

11/07/2018 625/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH S-Connect)

11/07/2018 624/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Samkwang Vina)

11/07/2018 623/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 7 6, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể (Công ty TNHH S-Connect)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22163943
  • Trong ngày:675
  • Trong tuần:13404
  • Trong tháng:622735
  • Trong năm:3308920