Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Tiêu đề Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
07/03/2017 Công văn số 49/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Việt Nam Sunergy)
07/03/2017 Công văn số 48/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Si Flex Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 47/KCN-LĐ ngày 18/01/2017vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Nichirin Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 46/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 vv thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Mobase Sunstar Precision Vina)
07/03/2017 Công văn số 40/KCN-QHMT ngày 17/01/2017 V/v xác nhận công trình trên đất (Công ty TNHH Crystal Việt Nam)
06/03/2017 Công văn số 38/KCN-ĐT ngày 17/01/2017 vv chấp thuận thông báo thực hiện Dự án đầu tư (Công ty TNHH thép Vạn Xuân VN)
06/03/2017 Công văn số 37/KCN-ĐT ngày 17/01/2017 vv chấp thuận thông báo điều chỉnh Dự án đầu tư của (Công ty CP thương mại Sơn Thạch)
06/03/2017 Công văn số 34/KCN-ĐT ngày 13/01/2017 V/v trả lời đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư (Công ty TNHH Dovan)
06/03/2017 Công văn số 29/KCN-LĐ ngày 12/01/2017 về việc chấp thuận phương án tổ chức làm thêm giờ (Công ty TNHH Youngone Bắc Giang)
06/03/2017 Công văn số 24/KCN-QHMT ngày 12/01/2017 về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam)
06/03/2017 Công văn số 23/KCN-QHMT ngày 12/01/2017 về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty CP phát triển Fuji Bắc Giang)
06/03/2017 Công văn số 19/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam)
06/03/2017 Công văn số 18/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Atum Vina)
06/03/2017 Công văn số 17/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fertile Việt Nam)
06/03/2017 Công văn số 16/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Sinhan Eng Vina)
06/03/2017 Công văn số 15/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Asia Bolt Vina)
06/03/2017 Công văn số 14/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH bao bì Yuyang Việt Nam)
06/03/2017 Công văn số 13/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH U-Tech Vina)
06/03/2017 Công văn số 12/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Guan Han Packaging)
06/03/2017 Công văn số 11/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang))
06/03/2017 Công văn số 05/KCN-LĐ ngày 04/01/2017 về việc đảm bảo công tác ATTP trong doanh nghiệp
03/01/2017 Công văn số 910/KCN-ĐT ngày 30/12/2016 vv báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2016 ,
03/01/2017 Công văn số 905/KCN-ĐT ngày 27/12/2016 vv trả lại hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đề nghị của Nhà đầu tư Da Young Precision Co., Ltd

  

03/01/2017 Công văn số 904/KCN-QHMT ngày 27/12/2016 vv tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH đầu tư và thương mại Mạo Hợi)
03/01/2017 Công văn số 898/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17320566
  • Trong ngày:1511
  • Trong tuần:40048
  • Trong tháng:3136000
  • Trong năm:17320566