Chỉ đạo điều hành

Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
Công văn số 49/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Việt Nam Sunergy) 07/03/2017
Công văn số 48/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Si Flex Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 47/KCN-LĐ ngày 18/01/2017vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Nichirin Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 46/KCN-LĐ ngày 18/01/2017 vv thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Mobase Sunstar Precision Vina) 07/03/2017
Công văn số 40/KCN-QHMT ngày 17/01/2017 V/v xác nhận công trình trên đất (Công ty TNHH Crystal Việt Nam) 07/03/2017
Công văn số 38/KCN-ĐT ngày 17/01/2017 vv chấp thuận thông báo thực hiện Dự án đầu tư (Công ty TNHH thép Vạn Xuân VN) 06/03/2017
Công văn số 37/KCN-ĐT ngày 17/01/2017 vv chấp thuận thông báo điều chỉnh Dự án đầu tư của (Công ty CP thương mại Sơn Thạch) 06/03/2017
Công văn số 34/KCN-ĐT ngày 13/01/2017 V/v trả lời đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư (Công ty TNHH Dovan) 06/03/2017
Công văn số 29/KCN-LĐ ngày 12/01/2017 về việc chấp thuận phương án tổ chức làm thêm giờ (Công ty TNHH Youngone Bắc Giang) 06/03/2017
Công văn số 24/KCN-QHMT ngày 12/01/2017 về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam) 06/03/2017
Công văn số 23/KCN-QHMT ngày 12/01/2017 về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty CP phát triển Fuji Bắc Giang) 06/03/2017
Công văn số 19/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam) 06/03/2017
Công văn số 18/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Atum Vina) 06/03/2017
Công văn số 17/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fertile Việt Nam) 06/03/2017
Công văn số 16/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Sinhan Eng Vina) 06/03/2017
Công văn số 15/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Asia Bolt Vina) 06/03/2017
Công văn số 14/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH bao bì Yuyang Việt Nam) 06/03/2017
Công văn số 13/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH U-Tech Vina) 06/03/2017
Công văn số 12/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Guan Han Packaging) 06/03/2017
Công văn số 11/KCN-LĐ ngày 09/01/2017 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang)) 06/03/2017
Công văn số 05/KCN-LĐ ngày 04/01/2017 về việc đảm bảo công tác ATTP trong doanh nghiệp 06/03/2017
Công văn số 910/KCN-ĐT ngày 30/12/2016 vv báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2016 03/01/2017 ,
Công văn số 905/KCN-ĐT ngày 27/12/2016 vv trả lại hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đề nghị của Nhà đầu tư Da Young Precision Co., Ltd 03/01/2017
Công văn số 904/KCN-QHMT ngày 27/12/2016 vv tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH đầu tư và thương mại Mạo Hợi) 03/01/2017
Công văn số 898/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam) 03/01/2017

Trang

Ảnh bản vẽ

Videos
Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17112922
  • Trong ngày:3035
  • Trong tuần:3035
  • Trong tháng:2928356
  • Trong năm:17112922