Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
13/07/2017 507/KCN-VP Thứ năm, Tháng 6 22, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần Coma 68

13/07/2017 505/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 6 21, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty TNHH Sejong Wise Vina

13/07/2017 499/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 6 19, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH JA Solar Việt Nam)

13/07/2017 498/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 16, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Sein Blue Tech Việt Nam)

13/07/2017 490/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 6 15, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)

13/07/2017 489/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 6 15, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Si Flex Việt Nam)

13/07/2017 488/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 6 15, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Crytal Martin Việt Nam)

13/07/2017 484/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 6 15, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv đôn đốc báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

13/07/2017 481/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 6 14, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng hoàn thành trên đất Công ty TNHH bao bì Họa NhuệViệt Nam

13/07/2017 480/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 6 14, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng hoàn thành trên đất Công ty TNHH điện tử Sung Jin Việt Nam

13/07/2017 479/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 6 14, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể Công ty TNHH Da Young Vina

12/07/2017 478/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 6 13, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trồng cây tạo cảnh quan KCN Đình Trám

12/07/2017 477/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 6 13, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất Công ty TNHH Vimark

11/07/2017 475/KCN-ĐT Thứ ba, Tháng 6 13, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lời đề nghị của Công ty TNHH SX & TM TERRAWOOD

11/07/2017 471/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Etech Việt Nam)

11/07/2017 466/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Birz Việt Nam)

11/07/2017 466/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Swacoo Việt Nam)

11/07/2017 465/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH YJE Vina)

11/07/2017 464/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Chulwoo Vina)

11/07/2017 462/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang))

11/07/2017 461/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Phoenix Tech Việt Nam)

11/07/2017 457/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 6 8, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Italisa Việt Nam)

11/07/2017 454/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 6 7, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty TNHH Giầy Năm Giang

11/07/2017 453/KCN-ĐT Thứ tư, Tháng 6 7, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Công ty TNHH Sejong Wise Vina)

11/07/2017 451/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 6 7, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xây dựng công trình tạm tại xưởng CN-10-05 KCN Vân Trung

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:18201068
  • Trong ngày:3782
  • Trong tuần:3782
  • Trong tháng:832007
  • Trong năm:18201068