Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
01/11/2017 667/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 8 11, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Keo san Vina Electronics)

01/11/2017 665/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 8 11, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH Italisa Việt Nam)

01/11/2017 664/KCN-TNM Thứ sáu, Tháng 8 11, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH Bắc Hồng Hà)

01/11/2017 658/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 8 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Lian Tech)

01/11/2017 657/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 8 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH YJE Vina)

01/11/2017 656/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 8 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Wonjin Vina)

01/11/2017 655/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 8 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH S-Connect BG Vina)

01/11/2017 654/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 8 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam)

01/11/2017 650/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 8 8, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam)

01/11/2017 649/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 8 8, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH H-one Vina)

01/11/2017 648/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 8 8, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam)

01/11/2017 647/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 8 8, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Keo san Vina Electronics)

01/11/2017 646/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 8 8, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Phoenix Việt Nam)

01/11/2017 645/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 8 8, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Tigris Hà Nội)

01/11/2017 643/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 8 7, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của Công ty TNHH IWASEYA Việt Nam

01/11/2017 639/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 8 4, 2017 Ban Quản lý các KCN

 vv tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH Fuhua)

09/10/2017 628/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 8 2, 2017 Ban Quản lý các KCN

V/v xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đặc khu Hope Việt Nam)

09/10/2017 626/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 8 2, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufucturing Bắc Giang)

09/10/2017 625/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 8 2, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH Birz Việt Nam)

09/10/2017 614/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Điện tử NCC)

09/10/2017 613/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufucturing Bắc Giang)

13/09/2017 744/KCN-TNMT Thứ hai, Tháng 9 11, 2017 Ban Quản lý các KCN

tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

28/07/2017 610/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)

28/07/2017 609/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Fine Eleccom Vina)

28/07/2017 608/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:19138876
  • Trong ngày:770
  • Trong tuần:21200
  • Trong tháng:283853
  • Trong năm:283853