Chỉ đạo điều hành

Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
Công văn số 897/KCN-ĐT ngày 22/12/2016 vv chấp thuận thông báo thực hiện Dự án đầu tư (Công ty TNHH MTV Moa Eng) 03/01/2017
Công văn số 895/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv tổ chức làm thêm trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm 2016 (Công ty TNHH Sung woo Vina) 03/01/2017
Công văn số 893/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv đảm bảo an ninh trật tự, quản lý lao động là người nước ngoài tại doanh nghiệp 03/01/2017
Công văn số 890-KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Haem Vina) 03/01/2017
Công văn số 889/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Youngone Bắc Giang) 30/12/2016
Công văn số 888/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fugiang) 30/12/2016
Công văn số 887/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang)) 30/12/2016
Công văn số 886/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang)) 30/12/2016
Công văn số 885/KCN-ĐT ngày 21/12/2016 vv trả lại hồ sơ đăng ký đầu tư của nhà đầu tư Yan Haiwu 30/12/2016
Công văn số 877/KCN-ĐT ngày 15/12/2016 vv chưa xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đề nghị của nhà đầu tư cho Tae Young 30/12/2016
Công văn số 875/KCN-LĐ ngày 13/12/2016 vv xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH DYT Việt Nam) 30/12/2016
Công văn số 871/KCN-QHMT ngày 13/12/2016 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang) 30/12/2016
Công văn số 867/KCN-LĐ vv xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Vina Guan Han Packaging) 30/12/2016
Công văn số 866/KCN-LĐ ngày 08/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jeil-Tech Vina) 30/12/2016
Công văn số 865/KCN-LĐ ngày 08/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Crystal Việt Nam) 30/12/2016
Công văn số 864/KCN-LĐ ngày 08/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang)) 29/12/2016
Công văn số 863/KCN-LĐ ngày 08/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam) 29/12/2016
Công văn số 859/KCN-QHMT ngày 07/12/2016 vv tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH Asia Bolt Vina) 29/12/2016
Công văn số 857/KCN-LĐ ngày 06/12/2016 vv cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Công ty TNHH Chulwoo Vina) 29/12/2016
Công văn số 856A/-KCN-LĐ ngày 06/12/2016 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 29/12/2016
Công văn số 854/KCN-QHMT ngày 05/12/2016 vv tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình và Phí tham gia TKCS (Công ty TNHH Nano Hightech) 29/12/2016
Công văn số 851/KCN-QHMT ngày 02/12/2016 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH SX và TM Quỳnh An) 29/12/2016
Công văn số 846/KCN-LĐ ngày 01/12/2016 vv sử dụng lao động là người nước ngoài sang Việt Nam công tác ngắn hạn (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang)) 29/12/2016
Công văn số 843/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH SHC Vina) 29/12/2016
Công văn số 842/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH DYT Việt Nam) 29/12/2016

Trang

Ảnh bản vẽ

Videos
Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17112888
  • Trong ngày:3001
  • Trong tuần:3001
  • Trong tháng:2928322
  • Trong năm:17112888