Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
29/02/2016 Công văn số 105/KCN-QHMT ngày 26/02/2016 về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang)
29/02/2016 Công văn số 104/KCN-LĐ ngày 26/02/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH vina Solar Technology)
29/02/2016 Công văn số 103/KCN-LĐ ngày 26/02/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam)
29/02/2016 Công văn số 102/KCN-LĐ ngày 26/02/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV Thương mại Việt Hàn Bắc Giang)
29/02/2016 Công văn số 101/KCN-LĐ ngày 26/02/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Dovan)
29/02/2016 Công văn số 100/KCN-LĐ ngày 25/02/2016 về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH SHC Vina)
29/02/2016 Công văn số 95/KCN-QHMT ngày 23/02/2016 về việc tham gia ý kiến TKCS (Công ty TNHH Laton Rosin Việt Nam)
29/02/2016 Công văn số 93/KCN-QHMT ngày 23/02/2016 về việc tham gia ý kiến TKCS (Công ty TNHH Daihanink)
29/02/2016 Công văn số 91/KCN-QHMT ngày 23/02/2016 về việc tham gia ý kiến TKCS (Công ty CP thép Việt Úc)
23/02/2016 Công văn số 90/KCN-LĐ ngày 22/02/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Costech Vina)
23/02/2016 Công văn số 89/KCN-LĐ ngày 22/02/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hyun-bo Vina)
23/02/2016 Công văn số 88/KCN-LĐ ngày 22/02/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Sung Woo Vina)
23/02/2016 Công văn số 87/KCN-LĐ ngày 22/02/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Woosung Precision Việt Nam)
25/12/2015 Công văn số 819/KCN-LĐ ngày 25/12/2015 về việc sử dụng lao động người nước ngoài (Công ty TNHH Hong jun Vina)
25/12/2015 Công văn số 817/KCN-LĐ ngày 25/12/2015 về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Túi giấy Thái Dương)
25/12/2015 Công văn số 816/KCN-QHMT ngày 24/12/2015 về việc xác nhận công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH điện tử NCC Vina)
25/12/2015 Công văn số 815/KCN-ĐT ngày 24/12/2015 về việc xác nhận quy định đối với doanh nghiệp chế xuất (Công ty TNHH in bao bì Sunny Việt Nam)
25/12/2015 Công văn số 814/KCN-ĐT ngày 24/12/2015 về việc xác nhận quy định đối với doanh nghiệp chế xuất (Công ty TNHH điện tử Sung Jin Việt Nam)
25/12/2015 Công văn số 813/KCN-LĐ ngày 23/12/2015 về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Công ty TNHH YJE Vina)
25/12/2015 Công văn số 809/KCN-LĐ ngày 22/12/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)
25/12/2015 Công văn số 808/KCN-LĐ ngày 22/12/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH ván dán Oji-Vinafor Bắc Giang)
25/12/2015 Công văn số 807/KCN-LĐ ngày 22/12/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Dae Gwang Vina)
25/12/2015 Công văn số 806/KCN-LĐ ngày 21/12/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fuhong Precision Component Bắc Giang)
25/12/2015 Công văn số 805/KCN-LĐ ngày 21/12/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang))
25/12/2015 Công văn số 804/KCN-LĐ ngày 21/12/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Wintek Việt Nam)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:19690322
  • Trong ngày:3165
  • Trong tuần:34479
  • Trong tháng:835299
  • Trong năm:835299