Chỉ đạo điều hành

Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
Công văn số 841/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Myungbo Vina) 29/12/2016
Công văn số 840/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Yuan Xinxin Việt Nam) 29/12/2016
Công văn số 839/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Nao Vina) 29/12/2016
Công văn số 838/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Vina Solar Technology) 29/12/2016
Công văn số 837/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Vật liệu điện tử Việt Nam) 29/12/2016
Công văn số 836/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Francool (Việt Nam)) 29/12/2016
Công văn số 833/KCN-ĐT ngày 25/11/2016 vv đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (Công ty TNHH Si Flex Việt Nam) 29/12/2016
Công văn số 827/KCN-QHMT ngày 24/11/2016 V/v Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam)) 29/12/2016
Công văn số 826/KCN-QHMT ngày 23/11/2016 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty CP Thép Phương Bắc 29/12/2016
Công văn số 822/KCN-LĐ ngày 23/11/2016 vv cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Công ty TNHH Dai Han Ink Việt Nam) 29/12/2016
Công văn số 821/KCN-ĐT ngày 22/11/2016 vv chấp thuận điều chỉnh Dự án đầu tư (Công ty TNHH Vina Solar Technology) 29/12/2016
Công văn số 814/KCN-DN ngày 17/11/2016 về việc bảo đảm vệ sinh môi trường an toàn giao thông, vỉa hè QL 37, khu vực KCN Đình Trám 29/12/2016
Công văn số 813/KCN-ĐT ngày 17/11/2016 vv trả lời đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư (Công ty TNHH DYT Việt Nam) 27/12/2016
Công văn số 810/KCN-QHMT ngày 16/11/2016 V/v xác nhận hiện trạng công trình trên đất của Công ty CP cơ điện TAMAHA 27/12/2016
Công văn số 807/KCN-QHMT ngày 16/11/2016 Về việc xác nhận hiện trạng công trình trên đất (Công ty TNHH Xuân Thu) 27/12/2016
Công văn số 805/KCN-ĐT ngày 14/11/2016 V/v trả lời đề nghị điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH công nghệ Francool (Việt Nam) 27/12/2016
Công văn số 804/KCN-LĐ ngày 15/11/2016 V/v định kỳ cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm 27/12/2016
Công văn số 801/KCN-ĐT ngày 11/11/2016 V/v chưa xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Mobase Việt Nam 27/12/2016
Công văn số 799/KCN-LĐ ngày 11/11/2016 V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Công ty TNHH Glass Tech Vina) 27/12/2016
Công văn số 796/KCN-LĐ ngày 10/11/2016 V/v Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Daihan Ink Việt Nam) 27/12/2016
Công văn số 795/KCN-LĐ ngày 11/11/2016 V/v Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang)) 27/12/2016
Công văn số 794/KCN-LĐ ngày 10/11/2016 V/v Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH in bao bì Sunny Việt Nam) 27/12/2016
Công văn số 793/KCN-LĐ ngày 10/11/2016 V/v Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH C&K Global) 27/12/2016
Công văn số 792/KCN-LĐ ngày 10/11/2016 V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Công ty TNHH điện tử Yesung) 27/12/2016
Công văn số 790/KCN-ĐT ngày 10/11/2016 V/v trả lời đề nghị của Công ty TNHH Wintek Việt Nam 27/12/2016

Trang

Ảnh bản vẽ

Videos
Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17112909
  • Trong ngày:3022
  • Trong tuần:3022
  • Trong tháng:2928343
  • Trong năm:17112909