Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
17/08/2015 Công văn số 540/KCN-ĐT ngày 11/08/2015 về việc thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH Hong Jun Vina
17/08/2015 Công văn số 539/KCN-LĐ ngày 11/08/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH T/S Vina)
17/08/2015 Công văn số 538/KCN-LĐ ngày 11/08/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử NCC Vina)
17/08/2015 Công văn số 537/KCN-LĐ ngày 11/08/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Yoshimura Kogyo Việt Nam)
17/08/2015 Công văn số 536/KCN-LĐ ngày 11/08/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Youngone Bắc Giang)
17/08/2015 Công văn số 535/KCN-LĐ ngày 11/08/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Umec Việt Nam)
17/08/2015 Công văn số 524/KCN-QHMT ngày 06/08/2015 về việc thu hồi thông báo chấp thuận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần Đại Lợi)
17/08/2015 Công văn số 522A/KCN-LĐ ngày 05/08/2015 về việc sử dụng lao động người nước ngoài (Công ty TNHH MTV vì môi trường Hana)
04/08/2015 Công văn số 519/KCN-LĐ ngày 03/08/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Việt Nam Sunergy)
03/08/2015 Công văn số 518/KCN-LĐ ngày 31/07/2015 về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Yoshimura Kogyo Việt Nam)
03/08/2015 Công văn sô 516/KCN-QHMT ngày 31/07/2015 về việc xác nhận công trình xây dựng (Công ty TNHH Haesung Watch Tech Vina)
03/08/2015 Công văn số 513/KCN-LĐ ngày 30/07/2015 về việc sử dụng lao động người nước ngoài (Công ty TNHH ARK Việt Nam)
03/08/2015 Công văn số 506/KCN-ĐT ngày 28/07/2015 về việc tiếp nhận dự án sản xuất bao bì Carton và kho nguyên phụ liệu để phục vụ cho ngành may vào KCN Đình Trám (Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc)
29/07/2015 Quyết định số 42/QĐ-KCN ngày 27/07/2015 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Cổ phần thép Việt Anh
29/07/2015 Quyết định số 41/QĐ-KCN ngày 27/07/2015 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty Cổ phần thép Việt Anh)
29/07/2015 Công văn số 505/KCN-QHMT ngày 28/07/2015 về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (YJE)
29/07/2015 Công văn số 501/KCN-QHMT ngày 27/07/2015 về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH Koretsune Seiko Việt Nam)
24/07/2015 Công văn số 497/KCN-ĐT ngày 23/07/2015 về việc hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Vương Vĩ
24/07/2015 Công văn số 494/KCN-LĐ ngày 23/07/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Cheongsan Food Vina)
24/07/2015 Công văn số 494/KCN-LĐ ngày 23/07/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Cheongsan Food Vina)
24/07/2015 Công văn số 493/KCN-LĐ ngày 23/07/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Umec Việt Nam)
24/07/2015 Công văn số 491/KCN-LĐ ngày 23/07/2015 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Haesung Watch Tech Vina)
21/07/2015 Công văn số 489/KCN-LĐ ngày 21/07/2015 về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Mooroc Printec Vina)
21/07/2015 Công văn số 483/KCN-LĐ ngày 20/07/2015 về việc Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Wintek Việt Nam)
21/07/2015 Công văn số 482/KCN-LĐ ngày 20/07/2015 về việc Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Kanegabo)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20157055
  • Trong ngày:305
  • Trong tuần:305
  • Trong tháng:1302032
  • Trong năm:1302032