Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
14/07/2017 551/KCN-DN Thứ hai, Tháng 7 10, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv đôn đốc nộp báo cáo tài chính năm 2016 (lần 3)

14/07/2017 549/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 7 10, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv tổ chức làm thêm trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm 2016 (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang))

14/07/2017 547/KCN-ĐT Thứ sáu, Tháng 7 7, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy CNĐKĐT (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang))

14/07/2017 545/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 6, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Broad Việt Nam)

13/07/2017 544/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 6, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH DYT Việt Nam)

13/07/2017 542/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 6, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv cho thuê và thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN

13/07/2017 539-540/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 7 4, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động Công ty TNHH JA Solar Việt Nam

,
13/07/2017 538/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 7 4, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trồng cây trong KCN Đình Trám

13/07/2017 535/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 7 3, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động Công ty TNHH SME Việt Nam

13/07/2017 533/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Công ty TNHH SJ Tech Việt Nam

13/07/2017 532/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Trina Solar (Việt Nam) Science&Technology)

13/07/2017 531/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Samil Tech)

13/07/2017 530/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vân Trung

13/07/2017 529/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 Ban Quản lý các KCN

 vv xác nhận xây dựng công trình hoàn thành Công ty cổ phần Trung Bắc Vân Trung

13/07/2017 528/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang

13/07/2017 524/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 6 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Dongsan Precision Vina)

13/07/2017 523/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 6 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH JA Solar Việt Nam)

13/07/2017 522/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 6 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Sein Blue Tech Việt Nam)

13/07/2017 522/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 23, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam)

13/07/2017 521/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 23, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Woosung Precision Việt Nam)

13/07/2017 520/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 6 23, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Haesung Watch Tech Vina)

13/07/2017 514/KCN-ĐT Thứ sáu, Tháng 6 23, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2016 (lần 2)

13/07/2017 507/KCN-VP Thứ năm, Tháng 6 22, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần Coma 68

13/07/2017 505/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 6 21, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty TNHH Sejong Wise Vina

13/07/2017 499/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 6 19, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH JA Solar Việt Nam)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:19138881
  • Trong ngày:775
  • Trong tuần:21205
  • Trong tháng:283858
  • Trong năm:283858