Chỉ đạo điều hành

Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
Công văn số 736/KCN-LĐ ngày 21/10/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Daihan Ink Việt Nam) 21/10/2016
Công văn số 735/KCN-LĐ ngày 21/10/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH SME Việt Nam) 21/10/2016
Công văn số 734/KCN-LĐ ngày 21/10/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Surteckariya Việt Nam) 21/10/2016
Công văn số 732/KCN-LĐ ngày 21/10/2016 về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH EMW Việt Nam) 21/10/2016
Công văn số 730/KCN-DN ngày 19/10/2016 về việc quản lý xe đưa, đón công nhân trên địa bàn các Khu công nghiệp 20/10/2016
Công văn số 725/KCN-LĐ ngày 13/10/2016 về việc sử dụng lao động người nước ngoài của Công ty TNHH C&L Global 17/10/2016
Công văn số 724/KCN-LĐ ngày 13/10/2016 về việc sử dụng lao động người nước ngoài của Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam 17/10/2016
Công văn số 723/KCN-QHMT ngày 13/10/2016 về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình của Công ty TNHH Tedomi Việt Nam 17/10/2016
Công văn số 718/KCN-LĐ ngày 10/10/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặt khu Hope Việt Nam) 17/10/2016
Công văn số 717/KCN-LĐ ngày 10/10/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Tannan Việt Nam) 17/10/2016
Công văn số 716/KCN-LĐ ngày 10/10/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Chulwoo Vina) 17/10/2016
Công văn số 715/KCN-LĐ ngày 10/10/2016 về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Risun Việt Nam) 17/10/2016
Công văn số 708/KCN-LĐ ngày 06/10/2016 cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Công ty TNHH Italisa Việt Nam) 17/10/2016
Công văn số 706/KCN-ĐT ngày 06/10/2016 về việc xác nhận thay đổi thông tin hộ chiếu nhà đầu tư của Công ty TNHH EMW Việt Nam 17/10/2016
Công văn số 703/KCN-QHMT ngày 06/10/2016 về việc Đổi tên công trình xây dựng theo Giấy phép xây dựng (Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Quỳnh An) 17/10/2016
Công văn số 702/KCN-QHMT ngày 06/10/2016 mở thêm cổng phụ (Công ty TNHH Italisa Việt Nam) 17/10/2016
Công văn số 109/QDNNVV-KH&CS ngày 27/9/2016 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/10/2016
Công văn số 701/KCN-LĐ ngày 06/10/2016 về việc Báo cáo tình hình sử dụng lao động 07/10/2016
Công văn số 699/KCN-ĐT ngày 05/10/2016 về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất 06/10/2016 ,
Công văn số 668/KCN-ĐT ngày 27/09/2016 về việc xác nhận thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Đại Lợi 28/09/2016
Công văn số 665/KCN-LĐ ngày 26/09/2016 về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của Công ty TNHH điện tử NCC Vina 28/09/2016
Công văn số 660/KCN-QHMT ngày 22/09/2016 về việc xác nhận tài sản trên đất (Công ty Cổ phần Hoàng Gia) 28/09/2016
Công văn số 657/KCN-QHMT ngày 20/09/2016 về việc bổ sung hồ sơ thiết kế cơ sở xây dựng công trình của Công ty TNHH Tedomi Việt Nam 28/09/2016
Công văn số 654/KCN-LĐ ngày 16/09/2016 về việc thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Điện tử Sung Jin Việt Nam) 28/09/2016
Công văn số 653/KCN-ĐT ngày 16/09/2016 về việc hoàn thiện lại hồ sơ chuyển nhượng Dự án đầu tư (Công ty TNHH Glass Tech Vina) 28/09/2016

Trang

Ảnh bản vẽ

Videos
Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17112850
  • Trong ngày:2963
  • Trong tuần:2963
  • Trong tháng:2928284
  • Trong năm:17112850