Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
18/05/2017 306KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 19, 2017 Ban Quản lý các KCN

 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Vina Solar Technology)

18/05/2017 301/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 4 13, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH điện tử Yuan Xin Xin Việt Nam)

18/05/2017 300/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 4 13, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Vina Solar Technology)

18/05/2017 299/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 4 13, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH điện tử Yuan Xin Xin Việt Nam)

18/05/2017 281/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 4 7, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv tham gia ý kiến Thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH Jeongkwan Vina)

18/05/2017 277/ KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Dawon Electronic Vina)

18/05/2017 276/ KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Yesung)

18/05/2017 275/ KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)

18/05/2017 274/ KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Dongjin Vina)

18/05/2017 273/ KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Asia bolt Vina)

18/05/2017 272/ KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jinyang MTS Vina)

18/05/2017 271/ KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH C&K Global)

18/05/2017 270/ KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Yuan Xin Xin Việt Nam)

18/05/2017 269/ KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 4 5, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Daihan Ink Việt Nam)

18/05/2017 267A/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 4 4, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam)

18/05/2017 259/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 3 31, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv tham gia Tham gia thiết kế cơ sở (Công ty TNHH S-Connect BG Vina)

18/05/2017 252/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 3 29, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv đôn đốc thực hiện thủ tục môi trường đối với doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp

18/05/2017 251/KCN-ĐT Thứ tư, Tháng 3 29, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Công ty TNHH M3)

18/05/2017 250/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 3 29, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất Công ty TNHH Mạo Hợi

18/05/2017 241/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 3 24, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Daehan Precision Vina)

18/05/2017 240/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 3 24, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Umec Việt Nam)

18/05/2017 239/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 3 24, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH kim loại chính xác Jintu Việt Nam)

18/05/2017 238/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 3 24, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Youngone Bắc Giang)

18/05/2017 237/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 3 24, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Chulwoo Vina)

18/05/2017 236/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 3 24, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH M.One)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:18413001
  • Trong ngày:1929
  • Trong tuần:30839
  • Trong tháng:1043940
  • Trong năm:18413001