Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
11/05/2018 254/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv xây dựng công trình trạm xử lý nước thải của của doanh nghiệp tại KCN Vân Trung (Công ty TNHH Sejong Wise Vina)

11/05/2018 253/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 15, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH đồ gia dụng Blue & Green Việt Nam)

11/05/2018 249/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 3 13, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Dovan)

11/05/2018 247/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 3 13, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Công ty TNHH Fuhua)

11/05/2018 240/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 3 9, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv xây dựng công trình tạm để phục vụ thi công xây dựng dự án tại lô CN-02, KCN Vân Trung (Công ty TNHH Vina Cell Technology)

11/05/2018 230/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp

11/05/2018 226/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Young Jin System)

11/05/2018 225/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Umec Việt Nam)

11/05/2018 224/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH SME Việt Nam)

11/05/2018 223/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Si Flex Việt Nam)

11/05/2018 222/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHHMyungbo Vina)

11/05/2018 221/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Laser Flex Việt Nam)

11/05/2018 220/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jeil Việt Nam)

11/05/2018 219/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Printing And Packaging Huari Việt Nam)

11/05/2018 218/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Haem Vina)

11/05/2018 217/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH CV Vina)

11/05/2018 216/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 3 7, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH đồ gia dụng Blue&Green Việt Nam)

11/05/2018 200/KCN-ĐT Thứ sáu, Tháng 3 2, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuộc một phần Lô P-KCN Quang Châu (Công ty CP KCN Sài Gòn - Bắc Giang)

11/05/2018 195-196/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 2 28, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Công ty CP KCN Sài Gòn - Bắc Giang)

11/05/2018 187/KCN-TNMT Thứ hai, Tháng 2 26, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv bố trí bãi đỗ xe ô tô trong KCN Vân Trung (Công ty TNHH Fugiang)

11/05/2018 185/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 2 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang))

11/05/2018 184/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 2 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang))

11/05/2018 183/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 2 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH GU Vina)

11/05/2018 182/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 2 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hyun-bo Vina)

11/05/2018 181/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 2 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Chi nhánh Bắc Giang Công ty TNHH Hưng Dụ)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20290823
  • Trong ngày:1134
  • Trong tuần:23699
  • Trong tháng:92279
  • Trong năm:1435800