Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Tiêu đề Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
28/09/2016 Công văn số 596/KCN-LĐ ngày 26/08/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Vina Cell Technology)
19/08/2016 Công văn số 587/KCN-VP ngày 19/08/2016 về việc phân công trực, theo dõi xử lý các tình huống xảy ra trong cơn bão số 3
19/08/2016 Công văn số 584/KCN-QHMT ngày 18/08/2016 về việc phòng chống bão số 3/2016
16/08/2016 Công văn số 574/KCN- ĐT ngày 16/8/2016 về việc báo cáo hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng

1. Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

2. Mẫu Biểu tổng hợp các dự án cho thuê nhà xưởng của doanh nghiệp.

3. Đề cương báo cáo Tình hình cho thuê và thuê lại nhà xưởng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/01/2010 đến nay (Đối với Báo cáo của các doanh nghiệp có hoạt động cho thuê nhà xưởng).

4. Đề cương báo cáo Tình hình cho thuê và thuê lại nhà xưởng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/01/2010 đến nay (Đối với Báo cáo của các doanh nghiệp có hoạt động thuê nhà xưởng).

11/08/2016 công văn số 546/KCN-QHMT ngày 10/08/2016 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet
11/08/2016 Công văn số 545/KCN-QHMT ngày 10/08/2016 vv xem xét hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình xây dựng của Công ty TNHH Smart Shirts Garment Manufacturing Bắc Giang
11/08/2016 Công văn 544/KCN-LĐ ngày 09/08/2016 vv chấp thuận phương án tổ chức làm thêm giờ (Công ty TNHH Youngone Bắc Giang)
11/08/2016 Công văn số 541/KCN-ĐT ngày 08/08/2016 vv chưa xem xét cấp Giấy chứng nhận dăng ký đầu tư theo đề nghị của nhà đầu tư Lee Do Young và Yang Gyeongmok
11/08/2016 Công văn số 536/KCN-LĐ ngày 05/08/2016 V/v Thực hiện phòng ngừa ngừng việc tập thể, đình công
11/08/2016 Công văn sô 535/KCN-LĐ ngày 05/08/2016 V/v cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet)
11/08/2016 Công văn số 534/KCN-LĐ ngày 05/08/2016 V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Công ty TNHH Vina Nano Hightech Việt Nam)
11/08/2016 Công văn số 533/KCN-LĐ ngày 05/08/2016 V/v sử dụng lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp
11/08/2016 Công văn số 532/KCN-LĐ ngày 05/08/2016 về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Công ty TNHH kim loại chính xác Jintu (Việt Nam))
05/08/2016 Công văn số 526/KCN-LĐ ngày 03/08/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH kim loại chính xác Jintu (Việt Nam))
05/08/2016 Công văn số 525KCN-LĐ ngày 03/08/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Kanegabo)
05/08/2016 Công văn số 524/KCN-LĐ ngày 03/08/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH công nghệ Gloveland Vina)
05/08/2016 Công văn số 523/KCN-LĐ ngày 03/08/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)
05/08/2016 Công văn số 522/KCN-LĐ ngày 03/08/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH New wing Interconnect Technology (Bắc Giang))
05/08/2016 Công văn số 521/KCN-ĐT ngày 02/08/2016 vv thanh đổi thông tin nhà đầu tư và người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư của Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam
05/08/2016 Công văn số 518/KCN-QHMT ngày 02/08/2016 vv tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Đỗ Kha)
05/08/2016 Công văn số 517/KCN-QHMT ngày 02/08/2016 vv đôn đốc thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN Vân Trung (Công ty TNHH S&G)
05/08/2016 Công văn số 515/KCN-QHMT ngày 02/08/2016 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty TNHH CheongSan Food Vina
05/08/2016 Công văn số 512/KCN-ĐT ngày 30/07/2016 về việc xác nhận thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư của công ty TNHH Công ty TNHH Nano highTech Việt Nam
05/08/2016 Công văn số 511/KCN-QHMT ngày 29/07/2016 V/v Tham gia ý kiến về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
05/08/2016 Công văn số 510/KCN-ĐT ngày 28/07/2016 v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư Công ty TNHH KHKT năng lượng mặt trời Boviet

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17320587
  • Trong ngày:1532
  • Trong tuần:40069
  • Trong tháng:3136021
  • Trong năm:17320587