Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
16/05/2017 184/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Shin Sung Vina)

16/05/2017 183/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam)

16/05/2017 182/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Wonjin Vina)

16/05/2017 181/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang))

16/05/2017 180/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Risun Việt Nam)

16/05/2017 179/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Gloveland Vina)

16/05/2017 178/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Woosung Precision Việt Nam)

16/05/2017 177/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jinyang MTS Vina)

16/05/2017 176/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Keo sanVina)

16/05/2017 175/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

 Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH StronicsViệt Nam)

16/05/2017 174/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

 Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Youngjin Vina)

16/05/2017 174/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

 Thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Youngjin Vina)

16/05/2017 173/KCN-ĐT Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lời đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư của Công ty TNHH Yuyang Việt Nam

16/05/2017 173/KCN-ĐT Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lời đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư của Công ty TNHH Yuyang Việt Nam

16/05/2017 162/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 3 7, 2017

vv xây dựng công trình (Công ty TNHH Fugiang)

16/05/2017 162/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 3 7, 2017

vv xây dựng công trình (Công ty TNHH Fugiang)

28/04/2017 152/KCN-ĐT Thứ năm, Tháng 3 2, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn II dự án (Si Flex) gửi lần 2

07/03/2017 Công văn số 150/KCN-LĐ ngày 02/03/2017 Vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH EXT Engineer Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 149/KCN-LĐ ngày 02/03/2017 Vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Daihan Ink Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 148/KCN-LĐ ngày 02/03/2017 Vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Gwangshi Vina)
07/03/2017 Công văn số 143/KCN-TNMT ngày 02/03/2017 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH M3)
07/03/2017 Công văn số 141/KCN-LĐ ngày 01/03/2017 vv tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể (Công ty TNHH Haem Vina)
07/03/2017 Công văn số 138/KCN-TNMT ngày 28/02/2017 vv triển khai xây dựng công trình chưa được cấp giấy phép (Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang)
07/03/2017 Công văn số 137/KCN-LĐ ngày 28/02/2017 vv Không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Dai Han Ink Việt Nam)
07/03/2017 Công văn số 136/KCN-LĐ ngày 28/02/2017 vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang))

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:18201072
  • Trong ngày:3786
  • Trong tuần:3786
  • Trong tháng:832011
  • Trong năm:18201072