Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Tiêu đề Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
30/12/2016 Công văn số 888/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fugiang)
30/12/2016 Công văn số 887/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang))
30/12/2016 Công văn số 886/KCN-LĐ ngày 22/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang))
30/12/2016 Công văn số 885/KCN-ĐT ngày 21/12/2016 vv trả lại hồ sơ đăng ký đầu tư của nhà đầu tư Yan Haiwu
30/12/2016 Công văn số 877/KCN-ĐT ngày 15/12/2016 vv chưa xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đề nghị của nhà đầu tư cho Tae Young
30/12/2016 Công văn số 875/KCN-LĐ ngày 13/12/2016 vv xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH DYT Việt Nam)
30/12/2016 Công văn số 871/KCN-QHMT ngày 13/12/2016 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang)
30/12/2016 Công văn số 867/KCN-LĐ vv xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Vina Guan Han Packaging)
30/12/2016 Công văn số 866/KCN-LĐ ngày 08/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jeil-Tech Vina)
30/12/2016 Công văn số 865/KCN-LĐ ngày 08/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Crystal Việt Nam)
29/12/2016 Công văn số 864/KCN-LĐ ngày 08/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang))
29/12/2016 Công văn số 863/KCN-LĐ ngày 08/12/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam)
29/12/2016 Công văn số 859/KCN-QHMT ngày 07/12/2016 vv tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình (Công ty TNHH Asia Bolt Vina)
29/12/2016 Công văn số 857/KCN-LĐ ngày 06/12/2016 vv cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Công ty TNHH Chulwoo Vina)
29/12/2016 Công văn số 856A/-KCN-LĐ ngày 06/12/2016 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động
29/12/2016 Công văn số 854/KCN-QHMT ngày 05/12/2016 vv tham gia ý kiến thiết kế cơ sở xây dựng công trình và Phí tham gia TKCS (Công ty TNHH Nano Hightech)
29/12/2016 Công văn số 851/KCN-QHMT ngày 02/12/2016 vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH SX và TM Quỳnh An)
29/12/2016 Công văn số 846/KCN-LĐ ngày 01/12/2016 vv sử dụng lao động là người nước ngoài sang Việt Nam công tác ngắn hạn (Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang))
29/12/2016 Công văn số 843/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH SHC Vina)
29/12/2016 Công văn số 842/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH DYT Việt Nam)
29/12/2016 Công văn số 841/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Myungbo Vina)
29/12/2016 Công văn số 840/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Yuan Xinxin Việt Nam)
29/12/2016 Công văn số 839/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Nao Vina)
29/12/2016 Công văn số 838/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Vina Solar Technology)
29/12/2016 Công văn số 837/KCN-LĐ ngày 28/11/2016 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Vật liệu điện tử Việt Nam)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17814507
  • Trong ngày:5608
  • Trong tuần:37492
  • Trong tháng:445446
  • Trong năm:17814507