Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
11/05/2018 87/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 1 26, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Vật liệu điện tử Việt Nam)

11/05/2018 86/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 1 26, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jin-Heung Metal Vina)

11/05/2018 85/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 1 26, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH S-Connect BG Vina)

11/05/2018 84/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 1 26, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet)

11/05/2018 76/KCN-TNMT Thứ ba, Tháng 1 23, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv xin mở cổng tạm tại khu công nghiệp Quang Châu (Công ty TNHH Si Flex Việt Nam)

11/05/2018 75/KCN-TNMT Thứ hai, Tháng 1 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận hiện trạng công trình xây dựng trên đất (Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam)

11/05/2018 74/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 1 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể (Công ty TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam)

11/05/2018 70/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang))

11/05/2018 69/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Shin Sung Vina)

11/05/2018 68/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Trina Solar (Việt Nam) Science & Technology)

11/05/2018 67/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Dongsan Precision Vina)

11/05/2018 66/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam)

11/05/2018 65/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jinyang MTS Vina)

11/05/2018 64/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH DYT Việt Nam)

11/05/2018 63/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam)

11/05/2018 62/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam)

11/05/2018 57/KCN-TNMT Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Công ty TNHH Điện tử Long Tao Vina)

11/05/2018 55/KCN-TNMT Thứ hai, Tháng 1 15, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv xây dựng công trình tạm tại nhà xưởng CN-10-28 KCN Vân Trung (Công ty TNHH Vật liệu điện tử Việt Nam)

11/05/2018 54/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 1 15, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài (Công ty TNHH JA Solar Việt Nam)

11/05/2018 46/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 1 12, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án và phí thẩm định TKCS (Công ty TNHH điện tử Long Tao Vina)

11/05/2018 43/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 1 11, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng

10/05/2018 38/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 1 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH JA Solar Việt Nam)

10/05/2018 37/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 1 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH GU Vina)

10/05/2018 36/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 1 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH sản xuất ISB Việt Nam)

10/05/2018 35/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 1 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Best Manufacturing Technology)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:19875012
  • Trong ngày:2411
  • Trong tuần:20169
  • Trong tháng:1019989
  • Trong năm:1019989