Tin tiêu điểm

 

 
 
 
 
  • Chính sách ưu đãi

    A. ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG: Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (Theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về Quy...

 
 
 
  • Hỏi đáp pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Lao động

    Hỏi: Điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo Luật BHXH hiện nay quy định như thế nào?Trả lời:Căn cứ theo Điều 25 Luật BHXH năm 2014;Căn cứ theo Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ...

 

Thư viện ảnh