Hồ sơ cấp con dấu, cấp mã số thuế, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bản inSend by email
Tiếng Việt

I. Hồ sơ cấp con dấu: 
Hồ sơ được lập thành 01 bộ gốc, bao gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (có chứng thực hoặc có bản gốc để đối chiếu).

2. Giấy uỷ quyền cho Ban quản lý các KCN đến làm thủ tục khắc dấu.

Ghi chú: Trường hợp người đến nộp hồ sơ và nhận trả kết quả không phải là chủ đầu tư cần mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để bộ phận một cửa kiểm tra.

II. Hồ sơ cấp Mã số thuế
Hồ sơ được lập thành 01 bộ gốc, bao gồm:
1. Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu) và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có) (Tải tờ khai đăng ký thuế tại đây). 
2. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập.

3. Giấy uỷ quyền cho Ban quản lý các KCN đến làm thủ tục cấp Mã số thuế.

Ghi chú: Trường hợp người đến nộp hồ sơ và nhận trả kết quả không phải là chủ đầu tư cần mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để bộ phận một cửa kiểm tra.

III. HỒ SƠ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP DO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢN LÝ

       Hồ sơ được lập thành 05 bộ, mỗi bộ bao gồm:

       1. Đơn xin giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo mẫu) hoặc đơn xin thuê đất (theo mẫu).

        2. Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Đối với tổ chức trong nước).

        3. Dự án đầu tư đã được xét duyệt.

        4. Trích lục bản đồ quy hoạch

        5. Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất.

        6. Văn bản của  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

        7. Hợp đồng thuê hạ tầng (đối với trường hợp đã có nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng).

        8. Tờ trình của UBND huyện nơi có đất. 

      9. Giấy uỷ quyền của nhà đầu tư cho Ban quản lý các KCN đến làm thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.        

            Ghi chú: Trường hợp người đến nộp hồ sơ và nhận trả kết quả không phải là chủ đầu tư cần mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để bộ phận một cửa kiểm tra.

IV. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI. (ĐỐI VỚI ĐẤT NẰM TRONG KHU CÔNG NGHIỆP).

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, mỗi bộ bao gồm:

        1. Đơn xin đăng ký biến động của đơn vị cho thuê lại đất (theo mẫu);

        2. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);

        3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Đơn vị  thuê lại đất (bản chính);

        4. Tờ trình của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp;

        5.  Hợp đồng thuê lại đất (bản chính);

        6. Biên bản giao đất tại thực địa có kèm theo Sơ đồ thửa đất (bản gốc);

        7.  Bản sao Giấy chứng nhận đầu (Khi nộp hồ sơ xuất trình bản gốc để đối chiếu).

          8. Trích lục địa chính thửa đất thể hiện đầy đủ kích thước, hình dáng thửa đất theo đúng hiện trạng (từ bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt của Công ty cho thuê đất).

          9. Giấy uỷ quyền của nhà đầu tư cho Ban quản lý các KCN trong việc xin cấp và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Ghi chú: Trường hợp người đến nộp hồ sơ và nhận trả kết quả không phải là chủ đầu tư cần mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để bộ phận một cửa kiểm tra.

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20162430
  • Trong ngày:3140
  • Trong tuần:5680
  • Trong tháng:1307407
  • Trong năm:1307407