Tình hình thực hiện 3 năm 2011-2013 Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015)

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Giai đoạn 2011-2013, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn rất nhiều khó khăn và thách thức; tăng trưởng GDP có xu hướng chậm lại; giá cả, lạm phát, mặt bằng lãi suất tăng cao tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 của toàn tỉnh đã đề ra. Hoạt động tại các KCN trong những năm này cũng bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực đó, mặc dù đã có những biến chuyển tích cực nhưng còn chậm và chưa đạt được so với kỳ vọng và kế hoạch đặt ra, cụ thể:

I. CÔNG TÁC QUY HOẠCH.

Kết quả về quy hoạch các KCN phần lớn thuộc về giai đoạn trước, giai đoàn này chỉ thực hiện điều chỉnh giảm diện tích KCN Vân Trung từ 425,46ha xuống 350,3ha và điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Trám, bao gồm sáp nhập CCN Đồng Vàng vào KCN Đình Trám.

II. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Khu công nghiệp Đình Trám: Đã hoàn thành đầu tư hạ tầng từ giai đoạn trước.

2. Khu công nghiệp Quang Châu: san nền được thêm 68ha, thi công một số tuyến đường giao thông, thoát nước mưa, thu gom nước thải; nhà máy cung cấp nước sạch 5.000m3/ngày đêm; hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng và khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải. Tổng mức đầu tư của giai đoạn đạt khoảng 66 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt khoảng 364 tỷ đồng, bằng 44% tổng mức đầu tư đăng ký.

3. Khu công nghiệp Vân Trung: Chủ đầu tư chỉ triển khai thực hiện tiếp kể từ khi Ban điều chỉnh GCNĐT của Công ty (tháng 5/2012), trong đó điều chỉnh diện tích giao cho Công ty từ 350,3ha xuống còn 150ha. Kể từ đó đến nay, Chủ đầu tư thực hiện thêm được một số nội dung như: hoàn thành tuyến thoát nước khu vực, xây dựng được một số tuyền đường giao thông, cơ bản hoàn thành nhà điều hành, khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải và một số nội dung khác, tổng mức đầu tư của giai đoạn ước đạt 2,4 triệu USD, lũy kế đến nay đạt 13,8 triệu USD, bằng 31,4% tổng mức đầu tư đăng ký.

4. Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng: giai đoạn này chỉ có Công ty CP Thạch Bàn san nền được khoảng 10ha. Lũy kế đến nay: Khu vực phía Bắc tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 65,4 tỷ đồng, bằng 33% tổng mức đầu tư đăng ký. Khu vực phía Nam, Công ty CP Thạch Bàn được giao làm chủ đầu tư 20,4ha để xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất gạch, tổng mức đầu tư thực hiện ước đạt trên 33 tỷ đồng; phần diện tích 28ha do Công ty CP công nghiệp tầu thủy Bắc Giang làm chủ đầu tư trước đây, nay là Công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổng vốn thực hiện đạt 59 tỷ đồng, bằng 55% tổng mức đầu tư đăng ký.

5. Khu công nghiệp Việt Hàn: Đến nay chưa có Chủ đầu tư

6. Cụm công nghiệp Nội Hoàng: Kết quả đầu tư hạ tầng đến nay hoàn toàn do các nhà đầu tư thứ cấp tự thực hiện. UBND tỉnh giao cho Công ty PTHT KCN tỉnh làm chủ đầu tư, hiện nay Chủ đầu tư đang thực hiện việc quy hoạch chi tiết và xây dựng phương án đầu tư hạ tầng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Giai đoạn 2011-8/2013 tại các KCN lại thu hút được số lượng dự án và vốn đầu tư đăng rất lớn, đặc biệt là dự án của Công ty TNHH Wintek tại KCN Quang Châu với vốn đầu tư đăng ký đạt 1,12 tỷ USD. Giai đoạn này, tại các KCN, số dự án được chứng nhận đầu tư tăng thêm là 31 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 84,37 tỷ đồng và 1.219,93 triệu USD. Lũy kế đến nay, tại các KCN có 149 dự án đầu tư được chứng nhận đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 79 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.179,57 tỷ đồng và 1.679,33 triệu USD. Vốn đầu tư đăng ký bình quân của các dự án đầu tư trong nước đạt 58,9 tỷ đồng/dự án và 36,34 tỷ đồng/ha đất công nghiệp cho thuê, của các dự án nước ngoài đạt 22,3 triệu USD/dự án và 12,6 triệu USD/ha đất công nghiệp cho thuê. Vốn đầu tư thực hiện của các nhà đầu tư trong nước đạt 2.033,12 tỷ đồng, bằng 48,6%, của các nhà đầu tư nước ngoài đạt 589 triệu USD, bằng 35,3% vốn đầu tư đăng ký. Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 248 ha.

IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THU NỘP NGÂN SÁCH

Từ 01/01/2011 đến nay, tại các KCN có thêm 37 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Doanh thu từ hoạt động SXKD của các doanh nghiệp giai đoạn này đạt 53.053,8 tỷ đồng, giá trị nhập khẩu đạt  2.112,5 triệu USD, xuất khẩu đạt 1.644,1 triệu USD; thuế phát sinh phải nộp đạt 799 tỷ đồng, nộp tại Bắc Giang 442,5 tỷ đồng. Doanh thu các năm 2011 (gấp 2,2 lần so với 2010), năm 2012 (gấp 2,1 lần năm 2011), 6 tháng đầu năm 2013 bằng 53% cả năm 2012, doanh thu tăng là do các doanh nghiệp đã dần ổn định sản xuất, một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc các tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải, Công ty TNHH Wintek Việt Nam, … đi vào sản xuất, thị trường chủ yếu là xuất khẩu, doanh thu lớn đã góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp của KCN lên cao.

V. GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI LÀM KCN

Hoạt động của các doanh nghiệp KCN đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và lao động địa phương nói riêng đồng thời làm thay đổi đời sống nhân dân các vùng lân cận KCN. Cùng với sự hình thành và phát triển các KCN, số lượng việc làm được giải quyết qua các năm cũng tăng đáng kể. Từ 01/01/2011 đến nay, số lượng lao động các doanh nghiệp KCN sử dụng tăng thêm đạt 14.976 người. Lũy kế đến nay, các doanh nghiệp KCN sử dụng 31.149 lao động (nếu tính thời điểm cuối năm 2012 là trên 35 nghìn người nhưng do Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo OPT dừng sản xuất nên số lượng lao động trong các KCN đã giảm xuống), trong đó có 24.797 lao động là người địa phương (bằng 79,6%), lao động nữ 22.739 người (bằng 73%); thu nhập bình quân của người lao động đạt trung bình khá so với mặt bằng trung, thời điểm hiện tại thu nhập của người lao động tại các KCN đạt khoảng 4,0 triệu đồng/người/tháng.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2013-2015

Từ những kết quả đạt được trong giai đoạn trước, tận dụng những ưu thế sẵn có của tỉnh, chung tay với các cấp, các ngành hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoanh 2011-2015 của tỉnh, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN xác định cho mình trong thời gian tới cần làm tốt một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Phối hợp với chính quyền địa phương và Chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại và hoàn thành công tác BT-GPMB các KCN hiện có.

2. Thường xuyên nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ, đồng thời, thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh, tập trung rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính, các quy định không cần thiết, nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động, thu hút đầu tư. Tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương với công tác xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh; tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh KCN của tỉnh tới các nhà đầu tư.

5. Phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các KCN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21794088
  • Trong ngày:4019
  • Trong tuần:21913
  • Trong tháng:252880
  • Trong năm:2939065