Hồ sơ đối với xác nhận nhân sự chủ chốt

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1- Đối tượng xác nhận:
  A- Xác nhận Nhân sự chủ chốt đối với các Doanh nghiệp FDI.
* Các đối tượng xác nhận:
- Công ty Cổ phần:
+ Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị.
+ Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc).
  - Công ty TNHH:
+ Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên.
+ Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc).
  - Công ty hợp danh: + Tất cả các thành viên hợp danh
  - Công ty Tư nhân: Chủ sở hữu doanh nghiệp
  B- Các doanh nghiệp Việt Nam không bắt buộc phải xác nhận.
Khi thay đổi nhân sự phải báo báo Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, chậm nhất là 7 ngày làm việc kể từ khi có quyết định thay đổi ( chỉ xác nhận khi doanh nghiệp có yêu cầu)
  2- Hồ sơ xác nhận nhân sự chủ chốt lần đầu gồm:
- Văn bản đề nghị xác nhận nhân sự chủ chốt;
- Quyết định của người có thẩm quyền cử, bổ nhiệm hoặc bầu vào các chức danh cần xác nhận, kèm theo Biên bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc cử, bổ nhiệm nhân sự (nếu có);
- Giấy phép hoặc Chứng nhận đầu tư ( bản sao hợp lệ )
- Điều lệ Doanh nghiệp ( bản chính )
- Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của các cá nhân liên quan;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 
  3- Hồ sơ xác nhận thay đổi nhân sự gồm:
- Văn bản đề nghị xác nhận thay đổi nhân sự chủ chốt;
- Thông báo thay đổi nhân sự mới;
- Quyết định của người có thẩm quyền cử, bổ nhiệm hoặc bầu vào các chức danh cần xác nhận, kèm theo Biên bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc cử, bổ nhiệm nhân sự (nếu có);
- Giấy phép hoặc Chứng nhận đầu tư ( bản sao hợp lệ )
- Bản gốc xác nhận nhân sự chủ chốt đã được Ban quản lý các KCN xác nhận trước đó;
 - Điều lệ Doanh nghiệp nếu có điều chỉnh mới ( bản sao hợp lệ);
- Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của các cá nhân liên quan;
- Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ bộ  

NỘP HỒ SƠTẠI PHÒNG QUẢN LÝ DN - XNK

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20290849
  • Trong ngày:1160
  • Trong tuần:23725
  • Trong tháng:92305
  • Trong năm:1435826