NĐ 95/2013/NĐ-CP Vv Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 22/8/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Nghị định này, người sử dụng lao động chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định có thể bị phạt đến 75 triệu đồng. Tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi cá nhân vi phạm.

Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm; phạt tiền từ 45 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ việc làm mà không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn.

Phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 05 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Yêu cầu người lao động thử việc quá một lần; thử việc quá thời gian quy định; trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Chậm đóng bảo biểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định; đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo biểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người người thuộc diện tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng tại Nghị định này, nếu người sử dụng lao động có một trong các hành vi như: trả lương không đúng hạn, trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy, trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động.. cũng sẽ bị xử phạt từ mức 05-10 triệu đồng đến 40-50 triệu đồng.

Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định cũng bị phạt từ 20-30 triệu đồng đến 50-75 triệu đồng. Ngoài ra, người sử dụng lao động vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng. Nếu là tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Đối với lĩnh vực đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng: Phạt tiền từ 05-10 triệu đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có một trong các hành vị sau: Không công bố giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo quy định; không niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh và bản sao Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chi nhánh; sử dụng người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài không có trình độ đại học từ cử nhân trở lên; không báo cáo việc thay đổi người lãnh đạo điều hành hoạt động của trung tâm đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2013./.

BBT

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22305652
  • Trong ngày:8113
  • Trong tuần:8113
  • Trong tháng:764444
  • Trong năm:3450629