Thông báo giờ làm việc mùa hè.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thực hiện Thông báo số 32/TB-CT ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa hè (từ ngày 16 tháng 4 năm 2013 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý các KCN thông báo giờ làm việc mùa hè của Ban như sau:

 

Thực hiện Thông báo số 32/TB-CT ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa hè(từ ngày 16 tháng 4 năm 2013 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013)của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý các KCN thông báo giờ làm việc mùa hè của Ban như sau:

           Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

           Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Ban quản lý các KCN tỉnh Thông báo để nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết và liên hệ công tác.

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22572890
  • Trong ngày:402
  • Trong tuần:11326
  • Trong tháng:1031682
  • Trong năm:3717867