Thông tư số 03/2014/TT-BLDDTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 20/01/2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BLDDTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2014 và thay thế Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

(Chú ý: Trong thông tư những mục nào ghi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì doanh nghiệp hiểu là Ban Quản lý các KCN)

Theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH có một số quy định mới về tuyển dụng lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

1. Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định 102/2013/NĐ-CP về nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài và nộp trực tiếp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

2. Người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài thì phải nộp trực tiếp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài với Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới từng người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

(Xem chi tiết nội dung thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH tại đây)

Phòng Quản lý Lao động

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22572935
  • Trong ngày:447
  • Trong tuần:11371
  • Trong tháng:1031727
  • Trong năm:3717912