Ban Quản lý các KCN: Kết quả hơn 03 năm thực hiện chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ giai đoạn 2011-2015.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ giai đoạn 2011-2015. Trong hơn 3 năm, Ban Quản lý các KCN đã đạt được một số kết quả như sau:

- Năm 2011, Ban đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 15 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiêp do Ban Quản lý với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt: 281,08 triệu USD và 597,2 tỷ đồng.

- Năm 2012, Ban đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 17 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiêp do Ban Quản lý với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và bổ sung đạt: 878,61 triệu USD và 42 tỷ đồng.

- Năm 2013, Ban đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiêp do Ban Quản lý với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và bổ sung đạt: 170,95 triệu USD và 293,83 tỷ đồng.

- Sáu tháng đầu năm, Ban đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiêp do Ban Quản lý với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và bổ sung đạt: 182,81 triệu USD và 2,72 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 3 năm thực hiện chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ giai đoạn 2011-2015. Trong các khu, cụm công nghiệp do Ban Quản lý đã thu hút được 73 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và bổ sung đạt 1.513,45 triệu USD và 935,75 tỷ đồng. (Bình Quân hàng năm thu hút khoảng 21 dự án với số vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 504 triệu USD và 312 tỷ đồng cao hơn so với kế hoạch đặt ra là 20 dự án và 80 triệu USD). Lũy kế đến thời điểm hiện tại đã có 166 dự án được chấp thuận vào các khu, cụm công nghiệp do Ban Quản lý với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 1.831,12 triệu USD và 4.326,82 tỷ đồng.

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22721561
  • Trong ngày:2060
  • Trong tuần:21354
  • Trong tháng:1180353
  • Trong năm:3866538