Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 21/7/2014, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 461/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

   Đối tượng áp dụng bao gồm: Văn phòng UBND, các sở và cơ quan tương đương (gọi tắt là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh); UBND huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện); UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã).

   Theo đó, nguyên tắc hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả; đảm bảo sự phối hợp giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm giấy tờ nào khác đã được quy định tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối duy nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. Các tổ chức, cá nhân không phải liên hệ với từng phòng chuyên môn để được giải quyết thủ tục hành chính.

   Quyết định cũng quy định rõ tiêu chuẩn, số lượng công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, nhận kết quả, thu phí, lệ phí, việc trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; …

   UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã cần thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nội dung danh mục, thời hạn giải quyết cho từng loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xem chi tiết nội dụng Quyết định 461/2014/QĐ-UBND tại đây./.

Theo QĐ 461/2014/UBND

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22755312
  • Trong ngày:2206
  • Trong tuần:5787
  • Trong tháng:1214104
  • Trong năm:3900289