Ban Quản lý các KCN: Tình hình thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2014.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

9 tháng đầu năm 2014, Ban đã chứng nhận đầu tư cho 30 dự án, trong đó có 22 dự án FDI; cấp điều chỉnh tăng vốn cho một số dự án với tổng vốn đấu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng đạt 53,62 tỷ đồng và 209,79 triệu USD (quy đổi đạt 4.459 tỷ đồng); tăng hơn 13 dự án so với cùng kỳ 2013 và vốn đầu tư giảm 18 tỷ đồng và tăng 77,39 triệu USD, vượt 49% so với kế hoạch năm 2014 (3.000 tỷ đồng). Lũy kế đến nay, trong các KCN của tỉnh có 188 dự án được chứng nhận đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 102 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.389,04 tỷ đồng và 1.851,1 triệu USD.

Suất đầu tư bình quân của các dự án FDI đạt khoảng 18 triệu USD/dự án và của dự án DDI đạt khoảng 51 tỷ đồng/dự án; diện tích đất công nghiệp sử dụng bình quân của các dự án FDI và DDI khoảng 1,5ha/dự án.

Về ngành nghề: Các dự án cấp mới 9 tháng đầu năm 2014 đều tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Về Quốc gia đầu tư: trong 30 dự án cấp mới có 15 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc; 06 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc, Hồng Kông; 01 dự án của nhà đầu tư Brunei và 08 dự án đầu tư trong nước.

Vốn đầu tư thực hiện quy đổi 9 tháng đầu năm ước đạt 2.750 tỷ đồng, bằng 158% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 17.313 tỷ đồng, bằng khoảng 40% so với vốn đầu tư đăng ký.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22744090
  • Trong ngày:1622
  • Trong tuần:17779
  • Trong tháng:1202882
  • Trong năm:3889067