Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 10/6, đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5, triển khai các nhiệm vụ thực hiện trong tháng 6.

Quang cảnh hội nghị.

Trong tháng 5/2015, các sở, ngành chức năng của tỉnh đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư như: cấp mới 19 Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT), trong đó có 11 dự án đầu tư trong nước, 8 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 97 tỷ đồng và 80,93 triệu USD; cấp 14 GCNĐT điều chỉnh cho các nhà đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 45 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 188,7 tỷ đồng; tham mưu 13 hồ sơ giao đất, thuê đất, thu hồi đất, tổ chức cấp 30 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 tổ chức; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, đơn vị thi công các dự án trọng điểm; giúp các doanh nghiệp tuyển dụng hơn 250 lao động; hoàn thiện thủ tục cấp điện cho 12 doanh nghiệp đúng tiến độ yêu cầu. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận với nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu còn gặp nhiều khó khăn; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong việc xin ý kiến đối với các dự án đầu tư còn mất nhiều thời gian, dẫn đến việc cấp GCNĐT đối với một số dự án còn chậm so với thời gian quy định; việc xử lý nợ xấu, tài sản phát mại của các ngân hàng gặp khó khăn do việc bàn giao tài sản nhiều thủ tục…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh, với điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn, để đẩy mạnh phát triển kinh tế cần coi trọng việc thu hút đầu tư. Để tạo môi trường thông thoáng thuận lợi cho đầu tư, thủ trưởng các ngành, địa phương, đơn vị cần coi nhiệm vụ giải quyết vướng mắc là nhiệm vụ hàng đầu. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư từ nay đến cuối năm rà soát lại tất cả các công trình kết cấu hạ tầng cần kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư các công trình hạ tầng để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Quan tâm giải quyết sớm các vấn đề về đấu nối giao thông, điện, nước cho các doanh nghiệp. Đối với những dự án không triển khai thực hiện mà không có yếu tố khách quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh xem xét từng dự án, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thời điểm thu hồi. Với những dự án triển khai chậm, các sở, ngành kiểm tra đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện./.

Theo bacgiang.gov.vn

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22465665
  • Trong ngày:2597
  • Trong tuần:2597
  • Trong tháng:924457
  • Trong năm:3610642