Bắc Giang sau một nhiệm kỳ: Dấu ấn thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ (Kỳ 1)

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Sau gần 5 năm thực hiện “Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ giai đoạn 2011-2015”, tỉnh Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo nền tảng cho sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ Bắc Giang những năm tiếp theo.

Một góc Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang.

Những kết quả nổi bật

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra phương hướng và những mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2011-2015, trong đó nhấn mạnh: Tăng cường thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp - dịch vụ mạnh mẽ hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, Tỉnh uỷ Bắc Giang xây dựng Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ giai đoạn 2011-2015với mục tiêu tổng quát là: Đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015. Trong đó, tập trung thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài (FDI), tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp và dịch vụ; góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân, từ năm 2011 đến nay, Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ của Bắc Giang đã đạt được kết quả tích cực. Ước thực hiện đến hết năm 2015 có 5/7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Ước tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2011-2015 của ngành công nghiệp đạt 19,4%, lĩnh vực dịch vụ đạt 6,8%. Ước năm 2015, ngành công nghiệp chiếm 29,9%, dịch vụ chiếm 36% trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 58.600 tỷ đồng, bằng 147,7% mục tiêu của Chương trình và cao gấp 4,7 lần so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 36,4%.

Lĩnh vực công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế Nhà nước duy trì mức tăng trưởng ổn định. Sản xuất công nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đang phục hồi tích cực. Sản xuất công nghiệp khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Công nghiệp chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Điện tử, may mặc, phân bón, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, chế biến nông sản.

Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp dần được hoàn thiện. Tỉnh Bắc Giang hiện có 4 khu công nghiệp và 27 cụm công nghiệp đi vào hoạt động; thu hút 455 dự án đầu tư, trong đó 127 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD.

Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp dần được hoàn thiện.

Tính chung toàn tỉnh có 904 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 41.700 tỷ đồng và gần 2.400 triệu USD. Quy mô vốn đầu tư của các dự án đầu tư trong nước gần 94%, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài gần 187% so với quy mô vốn bình quân của các dự án đầu tư giai đoạn 2006-2010. Trong đó, dự án lĩnh vực công nghiệp chiếm gần 63%.

Tổng vốn thực hiện của các dự án ước đến hết năm 2015 đạt trên 39.000 tỷ đồng, bằng 120,4% mục tiêu. Trong đó, vốn đầu tư của các dự án trong nước đạt gần 20.000 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong nước giai đoạn 2006-2010; các dự án FDI đạt trên 19.000 tỷ đồng, cao gấp 6,2 lần so với vốn thực hiện của các dự án FDI trong giai đoạn 2006-2010.

Định hướng thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh đã có sự chọn lọc theo hướng ưu tiên các dự án sử dụng tiết kiệm đất, công nghệ cao, ít có nguy cơ ô nhiễm môi trường và có khả năng đóng góp cho ngân sách khá. Bắc Giang đã thu hút được một số dự án lớn như: Dự án đầu tư xây dựng Sân Golf, dịch vụ Yên Dũng của Công ty cổ phần QNK Bắc Giang (1.625 tỷ đồng); Dự án Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang của DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (250 tỷ đồng)...

Trên 80% diện tích đất đã thu hồi, giải phóng mặt bằng của các khu công nghiệp và 66,5% diện tích đất các cụm công nghiệp đã được lấp đầy. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đóng góp trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, đóng góp gần 1/4 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và khoảng 22% số thu nội địa không tính tiền sử dụng đất.

Trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm; đồng thời, đang xuất hiện ngày càng nhiều các dự án công nghiệp hỗ trợ, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Từ năm 2011 đến nay, các dự án đầu tư đã tạo việc làm mới cho khoảng 60.000 lao động. Bên cạnh đó, còn đóng góp tích cực cho ngân sách: năm 2011 đạt 657 tỷ đồng, đến năm 2014 đạt gần 1,1 nghìn tỷ đồng và năm 2015 ước đạt trên 1,2 nghìn tỷ đồng.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất.

Cùng với công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ được quan tâm phát triển. Tỷ lệ dự án thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ chiếm 33,2% tổng số dự án được cấp. Một số dự án điển hình như: Dự án Đầu tư xây dựng Sân Golf, Dịch vụ Yên Dũng, dự án “Trung tâm thương mại BigC Bắc Giang”, dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh Bắc Giang…

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đến nay đã có 13 chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn tỉnh (ngoài ra còn có 13 chi nhánh cấp huyện của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và 64 phòng giao dịch của các ngân hàng, tăng 3 chi nhánh và 10 phòng giao dịch so với năm 2010. Năm 2015, dự nợ tín dụng ước đạt trên 24 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt 15,8%. Việc phát triển hệ thống ngân hàng cũng như việc tăng trưởng cao của nguồn vốn huy động đã góp phần tạo nguồn vốn không nhỏ cho các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án. 

Kim ngạch xuất khẩu của Bắc Giang tăng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 51%/năm, trong đó chủ yếu là hàng may mặc, điện tử, máy tính và phụ kiện… Một số thị trường xuất khẩu chính như: Trung Quốc chiếm 36%, Đài Loan 14%, Hàn Quốc 11%, Mỹ 10%, Nhật Bản 3,5%... Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước đạt 2.610 triệu USD, gấp 3,3 lần mục tiêu của Chương trình và tăng gấp 8,7 lần so với năm 2010.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đến hết năm 2015 ước đạt 17.200 tỷ đồng, bằng 100,5% mục tiêu và tăng gấp 2,4 lần so với năm 2010.

Hàng may mặc chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Bắc Giang.

Thu ngân sách từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài năm 2015 ước đạt 1.213 tỷ đồng bằng 127,0% mục tiêu của Chương trình, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2010.

(Còn tiếp)

Theo bacgiang.gov.vn

 

 

 

 

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22491816
  • Trong ngày:986
  • Trong tuần:986
  • Trong tháng:950608
  • Trong năm:3636793