Nghị quyết về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luât đầu tư

Bản inSend by email
Tiếng Việt

 Ngày 7/8/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luât đầu tư

 Để thi hành đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015- 2016 (Nghị quyết 19/NQ-CP), Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1.    Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư

2.   Bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quản các quy định của Luật đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh

3.   Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đế bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

4.   Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật doanh nghỉệp, Luật đầu tư; tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và tổ chửc thực hiện công tác quản lý đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư

5.  Thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

BBT

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22492376
  • Trong ngày:1546
  • Trong tuần:1546
  • Trong tháng:951168
  • Trong năm:3637353