Hội nghị Thành lập công đoàn Công ty TNHH New hope Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang.

Ngày 12/10/2015, được sự thống nhất của Ban Giám đốc công ty TNHH New hope Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang, Ban Thường vụ công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh. Ban vận động thành lập công đoàn Công ty TNHH New hope Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Quốc Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, Đại diện Phòng quản lý Lao động - Ban quản lý các Khu công nghiệp.

Tại Hội nghị với sự có mặt của 65/104 người lao động có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn, Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở gồm 07 đồng chí./.

Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các KCN