Bắc Giang sau một nhiệm kỳ: Dấu ấn thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ (Kỳ 3)

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp – dịch vụ giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bắc Giang đạt được những kết quả khá. Đó là kết quả của quá trình thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã đề ra.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đầu tư.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ (một trong năm Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh), UBND tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện củng cố bộ phận "một cửa", “một cửa liên thông”, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của các cán bộ, công chức; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008 trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về đầu tư; thực hiện công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, quy trình, TTHC liên quan đến đầu tư và triển khai dự án đầu tư.

Đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Giang, công tác cải cách hành chính luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, Ban đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban và giám sát quá trình thực hiện. Đồng thời triển khai Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các lĩnh vực hoạt động đã được cấp chứng nhận của Ban. Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC của Ban (thay thế cho quy trình đã ban hành năm 2009) do quy trình thực hiện có sự thay đổi; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2015-2020, trong đó 100% TTHC có thể được tiếp nhận điện tử qua phần mềm một cửa điện tử của Ban. Các hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo đúng quy định về thời gian và trình tự, được nhà đầu tư đánh giá cao về hiệu quả thực hiện.

Cải cách TTHC góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư.

Các TTHC liên quan đến dự án đầu tư thường xuyên được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp để tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, đặc biệt chú trọng đến việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục.

Năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang tập trung xây dựng quy định về trình tự thủ tục thực hiện những dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp (KCN) theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 trên tinh thần rút ngắn tối đa thời gian giải quyết. 

Theo quy định của Luật, thời gian giải quyết TTHC trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh là 35 ngày. Tuy nhiên, thời gian thực hiện TTHC này đã được UBND tỉnh Bắc Giang rút ngắn xuống còn 15 ngày, tức là rút ngắn hơn một nửa thời gian theo quy định. Cùng với việc rút ngắn thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh cũng đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC khi cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án nước ngoài còn 12 ngày thay vì 15 ngày theo quy định.

Có thể thấy, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trong lĩnh vực đầu tư đã tạo rất nhiều thuận lợi đối với nhà đầu tư khi giảm thời gian chờ đợi kết quả giải quyết và có điều kiện để sớm triển khai dự án. Đây thực sự là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh hấp dẫn, lành mạnh, minh bạch và công bằng đối với DN thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Tuy nhiên, những TTHC đó liên quan đến nhiều sở ngành, địa phương nên để thực hiện được công việc rút ngắn thời gian giải quyết, ngoài trách nhiệm của cơ quan đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư thì rất cần sự phối hợp của các cơ quan liên quan, các sở, ngành tham gia ý kiến, thẩm định hồ sơ để thực hiện đúng theo quy định của UBND tỉnh.

Rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trong lĩnh vực đầu tư.

Mở “nút thắt” mặt bằng

Tập trung cao để giải phóng mặt bằng (GPMB) đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của tỉnh Bắc Giang cũng như của mỗi địa phương trong tỉnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

Tỉnh Bắc Giang tập trung cao cho công tác GPMB các dự án đầu tư.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp để thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm, các dự án lớn. Vì vậy, các dự án lớn đã được triển khai nhanh như Dự án Trung tâm thương mại BigC Bắc Giang; Dự án Nhà máy đạm và Hóa chất Hà Bắc; Dự án Sân Golf, Dịch vụ Yên Dũng…

Chỉ đạo thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng. Đến nay, KCN Đình Trám đã được lấp đầy, KCN Quang Châu đã bồi thường GPMB được hơn 300ha, đạt trên 73% diện tích Quy hoạch KCN, san lấp mặt bằng 140ha và cơ bản đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng trên phần diện tích đất đã san lấp; KCN Vân Trung đã bồi thường GPMB được 212ha, bằng 60,5% diện tích toàn KCN, san lấp mặt bằng được 112ha, KCN Song Khê - Nội Hoàng (Khu phía Bắc) đang lập lại quy hoạch chi tiết để tiếp tục triển khai thực hiện; Khu phía Nam KCN Song Khê – Nội Hoàng cũng đã được giao cho nhà đầu tư mới để thực hiện xây dựng hệ thống nhà xưởng cho công nghiệp hỗ trợ...

Dự án sân Golf và Dịch vụ Yên Dũng có tổng mức đầu tư hơn 1600 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án lớn trên địa bàn huyện Yên Dũng. Ngoài ra còn có 2 dự án lớn là: Nhà máy gạch ốp lát granite Thạch Bàn và Nhà máy may Yên Dũng với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Triển khai cùng lúc nhiều dự án, diện tích đất thu hồi lớn khiến cho công tác giải phóng mặt bằng của Yên Dũng gặp những khó khăn. Thêm vào đó, chính sách đất đai có nhiều thay đổi dẫn đến nhiều vướng mắc phát sinh. Khắc phục khó khăn đó, huyện Yên Dũng tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với từng dự án theo nguyên tắc bài bản, đồng bộ và không làm thiệt hại đến quyền lợi của người dân, chú trọng đến việc xác định rõ nguồn gốc, diện tích và phân loại đất khi thu hồi.

Dự án Sân Golf, Dịch vụ Yên Dũng đang được triển khai thuận lợi.

Còn đối với huyện Tân Yên, trong điều kiện ngành công nghiệp còn nhỏ lẻ, huyện đã tập trung quy hoạch 22 điểm công nghiệp dịch vụ; quy hoạch chi tiết 2 cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Bên cạnh đó, có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến nay, huyện đã thu hút được 19 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký trên 320 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 13 triệu USD. Toàn huyện có 16/22 điểm công nghiệp dịch vụ có doanh nghiệp đầu tư, đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp đóng góp hơn 60% giá trị sản xuất công nghiệp của huyện và tạo việc làm cho gần 8 nghìn lao động địa phương.

Nhìn chung, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng được thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Điều đó đã thực sự tạo nên những “mặt bằng sạch” một cách nhanh chóng, đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.

Cùng với việc chú trọng cải cách các thủ tục hành chính, đồng hành với doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng để cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động. Cộng với nỗ lực từ phía cộng đồng doanh nghiệp, những giải pháp của tỉnh và các địa phương có một ý nghĩa rất lớn giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn thực hiện sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Theo bacgiang.gov.vn

 

 

 

 

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22474902
  • Trong ngày:3037
  • Trong tuần:11834
  • Trong tháng:933694
  • Trong năm:3619879