Lịch công tác tuần 23 năm 2016

(Từ Thứ 2, 30/05/2016 đến Chủ nhật, 05/06/2016)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 23 NĂM 2016

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (30/5/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (31/06/2016)

- Cả ngày: dự HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

- Cả ngày: dự HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

- Cả ngày: dự HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

- Cả ngày: dự HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

 

Thứ 4 (01/06/2016)

- Sáng: dự HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

- Sáng: dự HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

- Sáng: dự HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

- Sáng: dự HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

 

Thứ 5 (2/06/2016)

- Sáng: dự Hội nghị giao ban tháng 5/2016

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (03/06/2016)

 - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (04/06/2016)

 

 

 


 

 

Chủ nhật (05/07/2016)