Lịch công tác tuần 26 năm 2016

(Từ Thứ 2, 20/06/2016 đến Chủ nhật, 26/06/2016)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 26 NĂM 2016

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (20/6/2016)

- Cả ngày: Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2016

- Làm việc cơ quan

 

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (21/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (22/06/2016)

- Làm việc cơ quan

 

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (23/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (24/06/2016)

 - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (25/06/2016)

 

 

 


 

 

Chủ nhật (26/06/2016)