Lịch công tác tuần 27 năm 2016

(Từ Thứ 2, 27/06/2016 đến Chủ nhật, 03/07/2016)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 27 NĂM 2016

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (27/6/2016)

- Làm việc cơ quan

- Chiều: Dự Hội nghị tại Văn phòng UBND tỉnh

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (28/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Sáng: Dự Hội nghị tại Sở Ngoại vụ

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (29/06/2016)

- Sáng: Dự Hội nghị thường kỳ tháng 7/2016

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (30/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (01/07/2016)

 - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (02/07/2016)

 

 

 


 

 

Chủ nhật (03/07/2016)