Lịch công tác tuần 31 năm 2016

(Từ Thứ 2, 25/07/2016 đến Chủ nhật, 31/07/2016)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 31 NĂM 2016

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (01/08/2016)

 - Tham gia đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (02/08/2016)

 - Tham gia đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (03/08/2016)

 - Tham gia đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

- Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2016

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (04/08/2016)

 - Tham gia đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (05/08/2016)

 - Tham gia đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (06/08/2016)

 - Tham gia đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

 

 


 

 

Chủ nhật (07/08/2016)

 - Tham gia đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ