Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Năm 2015, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn  khó khăn và thách thức, tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo của toàn tỉnh đã đề ra. Hoạt động tại các KCN trong năm 2015 cũng bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực đó, mặc dù đã nhiều biến chuyển nhưng còn chậm và chưa đạt được kết quả so với kỳ vọng.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định kinh tế, không để lạm phát cao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh. Kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2015 cụ thể như sau:

1 Công tác Quy hoạch và quản lý quy hoạch và KCN.

- Ban đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (Văn bản số 1830/TTg-KTN ngày 15/10/2015), theo đó điều chỉnh quy hoạch diện tích KCN Đình Trám từ 158ha xuống 127ha; KCN Quang Châu từ 456ha xuống 426ha; KCN Song Khê - Nội Hoàng từ 150ha lên 160ha; KCN Vân Trung từ 500ha xuống 351ha; KCN Việt Hàn từ 200ha xuống 50ha và KCN Châu Minh - Mai Đình từ 200ha lên 208ha;

- Phối hợp với chính quyền địa phương xác định địa điểm quy hoạch khu nhà ở công nhân tại KCN Quang Châu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 164/TB-UBND ngày 06/8/2015.

2. Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư.

- Ban đã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định và cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp phép cho lao động là người nước ngoài... qua đó nhận được sự đánh giá cao từ phía các nhà đầu tư; sự hài lòng của các nhà đầu tư hiện hữu là một kênh thu hút đầu tư khá hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua Ban đã thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng và các cơ quan liên quan trong việc vận động, thu hút đầu tư nên kết quả thu hút đầu tư 10 tháng đầu năm đáng khả quan, cụ thể: Ban đã cấp chứng nhận đầu tư cho 45 dự án (tăng 14 dự án so với cùng kỳ), trong đó có 34 dự án FDI; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 25 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng đạt 323,98 triệu USD và 378,22 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI đạt 91,7 triệu USD, của các dự án DDI đạt 73 tỷ đồng;

- Lũy kế đến nay, tại các KCN của tỉnh có 226 dự án được chứng nhận đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 136 dự án FDI với tổng VĐT đăng ký đạt 2.187,11 triệu USD và 90 dự án DDI với tổng VĐT đăng ký đạt 4.391,19 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI đạt 863,7 triệu USD, bằng39,5% tổng VĐT đăng ký và của các dự án DDI đạt 2.340,3 tỷ đồng, bằng 53,3% tổng VĐT đăng ký.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và thu nộp ngân sách.

Đến nay, tại các KCN của tỉnh có 164 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng 26 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2014. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng kết quả SXKD, XNK và thu nộp ngân sách vẫn có sự tăng trưởng đáng kể, cụ thể:

- Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 27.500 tỷ, tăng 17,02% so với cùng kỳ 2014; ước cả năm đạt 38.000 tỷ, tăng 15,85% so với năm 2014.

- Thuế phát sinh phải nộp 9 tháng đầu năm đạt 500 tỷ đồng, giảm 23,0% so với cùng kỳ 2014; ước cả năm đạt 650 tỷ đồng, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nộp tại ngân sách tỉnh đạt 255 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ 2014; ước cả năm đạt 355 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ 2014.

- Giá trị xuất khẩu đạt 9 tháng đầu năm đạt 950 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2014; ước cả năm đạt 1.300 triệu USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2014.

- Giá trị nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 900 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ 2014; ước cả năm đạt 1.250 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ 2014.

4. Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động của các doanh nghiệp KCN.

Tính đến 30/9/2015, tổng số lao động trong các KCN là: 42.000 giảm 3.357 lao động so với cuối năm 2014; trong đó lao động là người nước ngoài khoảng 744 người; lao động là người địa phương chiếm khoảng gần 80%; số lao động đã ký HĐLĐ và tham gia BHXH đều đạt khoảng 90%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 0,3 triệu đồng so với cùng kỳ 2014. Dự báo đến hết năm 2015 trong các KCN có khoảng 45.000 lao động. Số doanh nghiệp đi vào hoạt động tăng 26 doanh nghiệp những số lao động lại giảm là do Công ty TNHH Wintek có khoảng gần 10.000 lao động hiện đang tạm dừng hoạt động.

5. Công tác cải cách và thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban.

- Công tác CCHC luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm cần thực hiện của Ban. Vì vậy ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Ban đã chủ động ban hành các văn bản, quy chế, kế hoạch thực hiện trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban và giám sát quá trình thực hiện. Sau khi luật đầu tư mới có hiệu lực (01/7/2015), trên cơ sở hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, Ban đã thống kê, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi các TTHC liên quan. Tuy nhiên, do chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn nên Sở Tư pháp đề nghị tạm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trong các lĩnh vực hoạt động đã được cấp chứng nhận.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22488603
  • Trong ngày:1816
  • Trong tuần:25535
  • Trong tháng:947395
  • Trong năm:3633580