Ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 16/9, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Quy chế quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX; xử lý doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; báo cáo tình hình thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.

Việc phối hợp trong quản lý doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX sau đăng ký thành lập tại địa phương. Phát hiện và xử lý kịp thời những doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX gây ra cho xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX phải được phân định rõ ràng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan quản lý nhà nước cụ thể. Các cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX theo từng ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX. Tích cực phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin và công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX. Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định cụ thể về trao đổi, cung cấp công khai các nội dung thông tin doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX. Nội dung phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX và xử lý doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Công tác báo cáo về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX...

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 805/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

Theo bacgiang.gov.vn

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22492463
  • Trong ngày:1633
  • Trong tuần:1633
  • Trong tháng:951255
  • Trong năm:3637440