Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 14 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

​​Theo Nghị định này, Tỉnh Bắc Giang thuộc vùng III và vùng IV mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

- Mức 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (Thành phố Bắc Giang, các huyện: Việt Yên; Yên Dũng; Hiệp Hòa; Lạng Giang).

- Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (các huyện còn lại của tỉnh Bắc Giang).

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Xem chi tiết nội dung Nghị định tại đây./.

BBT

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22472652
  • Trong ngày:787
  • Trong tuần:9584
  • Trong tháng:931444
  • Trong năm:3617629