Những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư đầu năm 2016

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thời gian qua, được quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang trong công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã tích cực và chủ động trong công tác vận động và thu hút đầu tư nhất là công tác chăm sóc sau đầu tư và xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp đang đầu tư, đảm bảo các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, thông thoáng và minh bạch, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần, tốn kém thời gian và kinh phí; đồng thời tích cực và chủ động hướng dẫn và hỗ trợ về thông tin, thủ tục và trình tự cho các nhà đầu tư; thường xuyên trao đổi với các doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến phản ảnh, kịp thời chia sẻ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, v.v. Qua đó đã tạo được lòng tin, sự thân thiện và hài lòng với các doanh nghiệp, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Hình ảnh Khu công nghiệp Vân Trung

Nhờ đó, kết quả thu hút đầu tư trong tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2016 khá ấn tượng, đã thu hút được 14 dự án (trong đó có 10 dự án FDI và 04 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 204,08 triệu USD và 478.18 tỷ đồng; vượt mục tiêu đề ra cả năm 2016 về tổng vốn đầu tư đăng ký mới (mục tiêu thu hút đầu tư năm 2016 đạt khoảng 4.000 tỷ đồng cả cấp mới và bổ sung), bằng 94,5% so với cả năm 2015 về vốn đầu tư cấp mới (Năm 2015, thu hút được 56 dự án, gồm 43 dự án FDI và 13 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 216,7 triệu USD và 457,22 tỷ đồng; vốn đầu tư tăng thêm của 30 dự án đạt 205,8 triệu USD. Lũy kế tổng vốn đầu tư thu hút mới và bổ sung tăng cả năm 2015 đạt 422,5 triệu USD và 457,22 tỷ đồng). Một số dự án đầu tư tiêu biểu như: Dự án đầu tư của Công ty TNHH New wing Interconnect Technology (100 triệu USD, tại KCN Vân Trung), Dự án đầu tư của Công ty TNHH Thương mại HQ (Dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Vina Cell Technology, 80 triệu USD, tại KCN Vân Trung), Dự án đầu tư của Công ty TNHH Youngyi (10 triệu USD, tại KCN Song Khê-Nội Hoàng phía Nam), Dự án đầu tư của Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam (4 triệu USD, tại KCN Đình Trám), v.v.  

Tính chung đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 251 dự án đầu tư vào 04 khu và 01 cụm công nghiệp (thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý của Ban Quản lý các KCN) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,467.83 tỷ USD và 4.978,37 tỷ đồng, trong đó có 155 dự án FDI và 96 dự án đầu tư trong nước. Tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 1,1 tỷ USD và 2.590 tỷ đồng. Kết quả thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp: Khu công nghiệp Vân Trung thu hút được 43 dự án FDI đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 558,04 triệu USD. Khu công nghiệp Đình Trám có 115 dự án (trong đó có 55 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 306,31 triệu USD và 1.771,94 tỷ đồng. Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng có 33 dự án (trong đó có 20 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 195,71 triệu USD và 1.286,85 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Nội Hoàng có 42 dự án (trong đó có 23 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 17,98 triệu USD và 372,44 tỷ đồng. Khu công nghiệp Quang Châu có 18 dự án (trong đó có 14 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.389,8 triệu USD và 1.547,14 tỷ đồng.

Những kết quả tích cực của năm 2015 và đầu năm 2016 tiếp tục tạo đà và khí thế phấn khởi cho công tác thu hút đầu tư trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo của tỉnh Bắc Giang./.

Trần Văn Thống - Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22190063
  • Trong ngày:1242
  • Trong tuần:15604
  • Trong tháng:648855
  • Trong năm:3335040