QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH BoViet

Ngày 29/4/2016 UBND tỉnh ra Quyết định số 635/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH BoViet