LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 33

(Từ Thứ 2, 08/08/2016 đến Chủ nhật, 14/08/2016)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 33 NĂM 2016

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (08/08/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (09/08/2016)

 - 7h30 họp tại UBND huyện Hiệp Hòa

- 7h30 họp tại UBND huyện Hiệp Hòa

- Làm việc cơ quan

- 7h30 họp tại Văn phòng UBND tỉnh

 

Thứ 4 (10/08/2016)

- 7h00 họp tại Văn phòng UBND tỉnh

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (11/08/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 7h30 họp tại Nhà khách tỉnh

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (12/08/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (13/08/2016)

 

 

 


 

 

Chủ nhật (14/08/2016)