Thông tư ban hành​ Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016 và thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

​Theo đó, Thông tư này ban hành kèm theo Danh mục 17 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; áp dụng đối với các đối tượng: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động; trừ đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Các nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động: Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động; Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.

Các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016,

Xem chi tiết nội dung Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH tại đây./.

BBT

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22589577
  • Trong ngày:2169
  • Trong tuần:2169
  • Trong tháng:1048369
  • Trong năm:3734554