Quyết định vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Ngày 06/10/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 1598/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường