Quyết định vv xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Ngày 29/8/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 1368/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội