Quyết định vv Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Ngày 15/9/2016 UBND tỉnh ra Quyết định số 1479/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường