Quyết định vv xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Giấy Bình Dương)

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh ra Quyết định số  959/QĐ-XPVPHC về việc  xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Giấy Bình Dương)