Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư tại các Khu công nghiệp 9 tháng đầu năm 2016

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Chín (09) tháng đầu năm 2016, Ban đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 34 dự án trong đó có 23 dự án FDI và 11 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký cấp mới đạt 327,76 triệu USD và 3.083,33 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh đăng ký đầu tư cho 28 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm là 62,7 triệu USD và 35 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng đạt 3.118,33 tỷ đồng và 390,46 triệu USD, quy đổi đạt 11.708 tỷ đồng (bằng 293% so với kế hoạch đề ra của cả năm 2016). Vốn đầu tư thực hiện 9 tháng đầu năm quy đổi đạt khoảng 2.429 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trong các KCN của tỉnh có 265 dự án được cấp CNĐT còn hiệu lực, trong đó có 99 dự án DDI và 166 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.405 tỷ đồng và 2.653 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 2.650 tỷ đồng, bằng 34% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 1,2 tỷ USD, bằng 45% tổng vốn đầu tư đăng ký.

So sánh với các tỉnh và thành phố trong cả nước về thu hút đầu tư FDI vào các KCN, trong 9 tháng đầu năm 2016 tỉnh Bắc Giang đứng thứ 9 về thu hút vốn đầu tư và đứng thứ 7 về số dự án cấp mới.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22596248
  • Trong ngày:4214
  • Trong tuần:8840
  • Trong tháng:1055040
  • Trong năm:3741225