Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 21/9/2016 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành công văn số: 3647/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp theo quy định của luật An toàn, vệ sinh lao động, cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với người bị tai nạn lao động, BNN điều trị xong, ra viện từ ngày 01/7/2016 trở đi:

- Đối với hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bỏ thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 3, Khoản 6 Điều 14 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam;

- Đối với hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp, bỏ thành phần hồ sơ là biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hoặc bản trích sao của các giấy tờ trên quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH;

- Đối với văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 05-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH), ghi bổ sung vào cuối Điểm 1 của văn bản:

+ Đối với trường hợp hưởng chế độ tai nạn lao động: Biên bản điều tra tai nạn lao động số... ngày… tháng… năm… của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở (nếu do Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở thực hiện) hoặc cấp tỉnh (nếu do Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh thực hiện) hoặc cấp Trung ương (nếu do Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp Trung ương thực hiện); trường hợp tai nạn giao thông được xác minh là tai nạn lao động thì ghi thêm nội dung: (biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn lập ngày… tháng… năm… của…);

+ Đối với trường hợp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp: Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại (nếu là biên bản đo đạc môi trường) hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động (nếu là kết quả đo, kiểm tra môi trường) hoặc kết quả quan trắc môi trường lao động (nếu là kết quả quan trắc môi trường) số…ngày…tháng…năm…của…

2. Về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà thương tật, bệnh tật tái phát hoặc thương tật, bệnh tật được giám định tổng hợp tạm thời thực hiện theo các văn bản hướng dẫn ban hành trước ngày 01/7/2016./.

BBT

 

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22743765
  • Trong ngày:1297
  • Trong tuần:17454
  • Trong tháng:1202557
  • Trong năm:3888742