LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 44

 

(Từ Thứ 2, 31/10/2016 đến Chủ nhật, 06/11/2016)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 44 NĂM 2016

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (31/10/2016)

- 07h30 Dự hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

- 07h30 Dự hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

- 07h30 Dự hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

- 07h30 Dự hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

 

Thứ 3 (01/11/2016)

- 7h30 dự HN giao ban tháng 10/2016 ( tại VPUBND tỉnh )

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (02/11/2016)

- Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (03/11/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (04/11/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (05/11/2016)

 

 

 


 

 

Chủ nhật (06/11/2016)