Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư năm 2016.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ban đã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định và cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp phép cho lao động là người nước ngoài... qua đó nhận được sự đánh giá cao từ phía các nhà đầu tư; sự hài lòng của các nhà đầu tư hiện hữu là một kênh thu hút đầu tư khá hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua Ban đã thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng và các cơ quan liên quan trong việc vận động, thu hút đầu tư nên kết quả thu hút đầu tư 10 tháng đầu năm đáng khả quan, cụ thể: Ban đã cấp giấy chứng nhận ĐKĐT cho 40 dự án (giảm 05 dự án so với cùng kỳ năm 2015), trong đó có 28 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 12 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký là 685,01 triệu USD và 3.082,46 tỷ đồng (bao gồm cả Dự án JA Solar có tổng vốn đầu tư 280 triệu USD đã được các Bộ cho ý kiến), đồng thời cấp điều chỉnh tăng vốn cho một số dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 64,21 triệu USD và 35 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng 10 tháng đầu năm đạt 749,22 triệu USD và 3.117,46 tỷ đồng ; quy đổi đạt 19.600 tỷ đồng, tăng 261% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 490% so với kế hoạch năm 2016. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 2.160 tỷ đồng, của các dự án FDI đạt khoảng 386 triệu USD ;

Mười tháng đầu năm Ban đã thu hồi chứng nhận ĐKĐT của 07 dự án đầu tư trong đó 02 dự án bị thu hồi do vi phạm các quy định về đầu tư và 05 dự án thu hồi theo đề nghị của nhà đầu tư. Lũy kế đến nay, trong các khu, cụm công nghiệp do Ban quản lý đã thu hút được 271 dự án đầu tư, trong đó có 171 dự án FDI và 100 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký 3.011,48 triệu USD (bao gồm Dự án đầu tư JA Solar 280 triệu USD) và 7.507,04 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI ước đạt 1.250 triệu USD, bằng 41% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án DDI ước đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 60% tổng vốn đầu tư đăng ký;

Vốn đầu tư thu hút vào các KCN của tỉnh 10 tháng đầu năm đứng thứ 7 so với toàn quốc.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22725246
  • Trong ngày:2428
  • Trong tuần:25039
  • Trong tháng:1184038
  • Trong năm:3870223