LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 01 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 02/01/2017 đến Chủ nhật, 08/01/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 01 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (02/01/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (03/01/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

 

Thứ 4 (04/01/2017)

- Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (05/01/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan

- 13h30 Dự HN kiểm điểm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (Tại Văn phòng UBND tỉnh)

 

Thứ 6 (06/01/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (07/01/2017)

 

 

 


 

 

Chủ nhật (08/01/2017)