Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp kết nạp Đảng viên mới và công nhận Đảng viên chính thức.

Ngày 14/12/2016, Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức Lễ kết nạp 02 đảng viên mới và công nhận 03 đảng viên chính thức, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ lên 23 đồng chí.

Thay mặt Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên cho 02 đảng viên mới và trao trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 03 đảng viên chính thức. đồng thời phân công Đảng viên giúp đỡ 02 đảng viên mới.

BBT