Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 17/02/2017 Ban quản lý các KCN tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự hội nghị có Lãnh đạo Ban; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban.

Năm 2016, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn  khó khăn và thách thức, tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo của toàn tỉnh đã đề ra. Hoạt động tại các KCN trong năm 2016 cũng bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực đó, mặc dù đã nhiều biến chuyển nhưng còn chậm và chưa đạt được kết quả so với kỳ vọng. Tuy còn nhiều khó khăn, xong tập thể cán bộ, công chức Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

1 Công tác Quy hoạch các KCN:

- Chỉ đạo Công ty TNHH Fugiang lập hồ sơ đề nghị và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phần diện tích 250ha được giao làm chủ đầu tư (Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 17/5/2016);

- Chỉ đạo Công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang, lập hồ sơ được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phần diện tích gần 50 ha, khu phía nam KCN Song Khê - Nội Hoàng (Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 31/10/2016);

- Chỉ đạo Công ty PTHT KCN lập hồ sơ đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Trám tỷ lệ 1/2000 (Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 13/7/2016); điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Song Khê - Nội Hoàng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 ;

- Tham mưu, đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập KCN Hòa Phú huyện Hiệp Hòa với diện tích 207,45ha. Phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa, Chủ đầu tư hạ tầng KCN đã tổ chức công bố quyết định thành lập KCN theo quy định.

2 Công tác đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng các KCN:

- Đối với KCN Quang Châu: Chủ đầu tư đã san lấp thêm được khoảng 35ha, thi công thêm được khoảng 300m đường giao thông nội bộ, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 35 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, Chủ đầu tư đã đầu tư cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật 175/426ha; tạo quỹ đất sạch có hạ tầng để cho doanh nghiệp thứ cấp thuê khoảng hơn 100 ha.

- Đối với KCN Vân Trung: Phần diện tích 250ha do Công ty TNHH Fugiang làm chủ đầu tư: Chủ đầu tư đã san lấp thêm được khoảng 40ha; hoàn thành và đưa trạm xử lý nước sạch công suất 4.000m3/ngày đêm vào hoạt động.

- Phu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng:

+ Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng, giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 97% giá trị khối lượng công trình. Ngày 10/10/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh bổ sung hạng mục lát vỉa hè, trồng cây xanh các tuyến đường tại quyết định số 1608/QĐ-UBND hiện Chủ đầu tư đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu;

+ Dự ánTrạm xử lý nước thải, hệ thống giao thông đường nội bộ khu công nghiệp: Hạng mục đường giao thông, đến nay đơn vị thi công đã triển khai thi công xong độ đắp đất k95 tuyến số 6 có chiều dài tuyến là 353m và tuyến số 1 có chiều dài là 110m; Hạng mục Trạm xử lý nước thải, đến nay đơn vị thi công đã thi công được 310m tường rào. Đã thi công xong phần thô, đang hoàn thiện Nhà điều hành, đang thi công thép phần móng Bể Bio-Intek.

- Khu phía Nam KCN Song Khê - Nội Hoàng: Chủ đầu tư đang thực hiện các hạng mục: Xây dựng hệ thống nước sạch, hệ thống viễn thông, thi công bổ sung đường giao thông nội bộ và tường rào KCN và cải tạo vỉa hè một số vị trí lô đất đã bàn giao cho doanh nghiệp để xây dựng. Thi công cơ bản hoàn thành 215m mương thoát nước trả cho người dân.

- Khu công nghiệp Hòa Phú:

Chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch thực hiện về công tác BT GPMB, đang tiến hành các bước để sớm phê duyệt phương án.

3. Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư:

- Năm 2016 Ban đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cho 44 dự án, trong đó có 31 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 13 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký là 695,83 triệu USD và 3.179,91 tỷ đồng. Đồng thời, cấp điều chỉnh tăng vốn cho một số dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 65,58 triệu USD và 35 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng 11 tháng đầu năm đạt 761,41 triệu USD và 3.214,71 tỷ đồng; quy đổi đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 263% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng khoảng 500% so với kế hoạch năm 2016. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 2.160 tỷ đồng, của các dự án FDI đạt khoảng 386 triệu USD. Ban đã thu hồi chứng nhận ĐKĐT của 07 dự án đầu tư trong đó 02 dự án bị thu hồi do vi phạm các quy định về đầu tư và 05 dự án thu hồi theo đề nghị của nhà đầu tư.

- Lũy kế đến nay có 274 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp còn hiệu lực; trong đó có 173 dự án FDI và 101 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 3.022,17 triệu Đô la Mỹ và 7.604,29 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI ước đạt 1.250 triệu USD, bằng 41% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án DDI ước đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 60% tổng vốn đầu tư đăng ký.

4. Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động của các doanh nghiệp KCN: Tính đến 31/12/2016, các doanh nghiệp KCN đã giải quyết việc làm cho khoảng trên 70.000 người tăng 28.000 người so với cùng kỳ 2015. Trong đó, lao động là người địa phương chiếm khoảng 80%; lao động người nước ngoài khoảng 1.200 người. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng. Nguyên nhân số lao động tăng cao so với cùng kỳ là do Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (thuộc Tập đoàn Hồng Hải) mới đi vào hoạt động, hiện đã sử dụng khoảng trên 16.000 lao động.

5. Kết quả sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và thu nộp ngân sách: Tính đến nay, tại các KCN của tỉnh có 196 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng 32 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2015. Doanh thu đạt 72.591 tỷ, tăng 68,3% so với năm 2015;Thuế phát sinh phải nộp ước đạt 757,4 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2015. Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.831 triệu USD, tăng 84,0% so với năm 2015; Giá trị nhập khẩu ước đạt 2.319 triệu USD, tăng 92,3% so với năm 2015.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Ban Quản lý các KCN - Đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn cho đầu tư tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tập trung thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp; góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; Theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án của nhà đầu tư, kịp thời phát hiện khó khăn để tháo gỡ, phát hiện vị phạm để nhắc nhở, uốn nắn hoặc xử lý vi phạm khi cần thiết; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động; giám sát quá trình thực hiện pháp luật lao động; kịp thời xử lý các tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, phấn đấu không để xảy ra đình công, lãn công làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại các doanh nghiệp KCN.

Hội nghị đã trao Giấy khen cho 17 cán bộ, công chức viên chức đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016,.

Đ/c Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban Quản lý các KCN trao Giấy khen cho 17 cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban Quản lý các KCN biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban. Đồng thời yêu cầu các phòng  chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với KCN.

 

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22475123
  • Trong ngày:3258
  • Trong tuần:12055
  • Trong tháng:933915
  • Trong năm:3620100