Một số kết quả sau 02 năm phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ Các Khu công nghiệp tỉnh

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh về phát triển tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ Các Khu công nghiệp tỉnh. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát triển tổ chức, đảng viên tại Khu công nghiệp tỉnh; đã thành lập Tổ tuyên truyền vận động phát triển tổ chức đảng và đảng viên gồm 7 đồng chí, phân công 2 cán bộ trực tiếp về cơ sở làm công tác tuyên truyền vận động thành lập tổ chức đảng, đảng viên.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề về tình hình Biển Đông của chi bộ Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp tháng 9/2016

Sau hơn 02 năm hoạt động, từ một Đảng bộ có 4 chi bộ, 35 đảng viên, đến nay Đảng bộ Các Khu công nghiệp tỉnh đã có 9 chi bộ trực thuộc với 150 đảng viên (tăng 5 chi bộ và 115 đảng viên so với thời điểm Đảng bộ Các Khu công nghiệp mới được sáp nhập tháng 6/2014). Trong đó có 01 chi bộ thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 35 đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp FDI, có 10 đảng viên là chủ doanh nghiệp trong nước.

Tổ tuyên truyền vận động phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở Khu Công nghiệp tỉnh của Đảng bộ Khối đã tích cực tiếp cận và vận động ở 40 doanh nghiệp, trong đó có 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tuyên truyền vận động 10 đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp Khu công nghiệp, đang sinh hoạt đảng tại địa phương, về sinh hoạt đảng tại chi bộ Các doanh nghiệp, nhằm tạo sự tập trung đảng viên trong cùng đơn vị sản xuất và làm nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động phát triển đảng viên mới.
Phối hợp với Đảng uỷ Các Khu công nghiệp tổ chức 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành hơn 200 quần chúng ưu tú, trong đó có 80 quần chúng làm việc trong các doanh nghiệp FDI.
Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn Các Khu công nghiệp thành lập mới 34 tổ chức Công đoàn cơ sở và trên 21 nghìn đoàn viên công đoàn; giới thiệu cán bộ chủ chốt của công đoàn các công ty tham gia học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng.
Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên Khối phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên và tổ chức công đoàn các doanh nghiệp, tổ chức nhiều chương trình văn hoá, văn nghệ, thể thao cho người lao động như “Ngày hội thanh niên công nhân”; “Đêm hội Trăng Rằm” cho con công nhân lao động; giải cầu lông; bóng đá nữ; chương trình hát cho công nhân nghe và nghe công nhân hát…
Mục tiêu năm 2017 là: tổ chức từ 1-2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng; thành lập 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Các Khu công nghiệp, trong đó có 01 chi bộ trong doanh nghiệp FDI; kết nạp 50 quần chúng ưu tú và đảng, trong đó có 30% đảng viên làm việc trong doanh nghiệp FDI; thành lập 10 tổ chức Công đoàn cơ sở; vận động 10 nghìn cán bộ, công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn.
Để đạt được mục tiêu này, năm 2017, BTV Đảng ủy Khối Đảng đề ra một số giải pháp như: Chủ động hơn nữa trong tham mưu với Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong doanh nghiệp; nghiên cứu thành lập các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các Khu công nghiệp, đặc biệt tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp vào đảng để làm nòng cốt trong việc phát triển đảng viên mới.  Chỉ đạo Đoàn thành niên Khối tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động vui chơi bổ ích cho công nhân lao động./.

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22457408
  • Trong ngày:3345
  • Trong tuần:25474
  • Trong tháng:916200
  • Trong năm:3602385