LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 12 NĂM 2017

(Từ Thứ 2, 20/3/2017 đến Chủ nhật, 26/3/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 12 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (20/3/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

- 08h30 Dự hội nghị chuyên đề

 

Thứ 3 (21/3/2017)

07h30 Dự Hội nghị thường kỳ tháng 3/2017 (tại UBND tỉnh)

 

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

 

Thứ 4 (22/3/2017)

- Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (23/3/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan

- 07h30 dự buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

Thứ 6 (24/3/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (25/3/2017)

 

 

 


 

 
Chủ nhật (26/3/2017)