Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư 3 tháng đầu năm 2017

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các KCN đã xem xét chấp thuận cấp mới 18 dự án đầu tư (16 FDI và 2 DDI) với tổng vốn đầy tư đăng ký mới đạt 30,7 triệu USD và 48,71 tỷ đồng; điều chỉnh cho 18 dự án, trong đó có 06 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm là 10,2 triệu USD và 190,56 tỷ đồng. Nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung 03 tháng đầu năm đạt 40,9 triệu USD và 239,27 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, Ban đã cấp Giấy CNĐKĐT cho 293 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban; trong đó có 189 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 104 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 3.091,29 triệu Đô la Mỹ và 7.307,96 tỷ đồng.

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22729488
  • Trong ngày:786
  • Trong tuần:3177
  • Trong tháng:1188280
  • Trong năm:3874465