Lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đảng viên mới trong các khu công nghiệp

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới trong Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh, với 56 học viên.
Đồng chí Nguyễn Thế Hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu với lớp học, đồng chí khẳng định kết quả trong công tác phát triển đảng tại các khu công nghiệp tỉnh là đáng ghi nhận. Từ khi thành lập tháng 5/2014 với 35 đảng viên và 4 chi bộ, đến nay đã có 9 chi bộ và gần 180 đảng viên, Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh hàng năm phối hợp tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 100 quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng. Đồng chí Phó Bí thư đã biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn của người lao động để tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị thời gian qua.

Quang cảnh lễ khai giảng

Tại lớp bồi dưỡng học viên sẽ được tiếp thu 10 bài theo chương trình mới của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lớp học sẽ bế giảng kết thúc vào ngày 3/6/2017./.

                                                Minh Chiến

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21026563
  • Trong ngày:386
  • Trong tuần:15999
  • Trong tháng:828019
  • Trong năm:2171540